> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt mai: Stor-KinaMånedens misjonsfelt mai: Stor-Kina

Ill.foto: Rod Long - unsplash.com

I mange år opplevde kristne i fastlands-Kina stor forfølgelse. I dag er det større religiøs frihet og flere godkjente kirkesamfunn, men det å være kristen kan fortsatt oppleves krevende for mange.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for og be om muligheter til å dele sannheten med mennesker der vi bor.
  • Takk for entusiasmen for prosjektet "Etterlatte barn" i Yunnan. Be for barn med vanskelige familieforhold.
  • Takk for økende misjonsbevissthet blant kinesiske kristne.
  • Takk for muligheten til å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i menighetslivet.
  • Takk og be for Hongkong og Macao lutherske kirke. Be om økt misjonsiver i menighetene.
  • Be for kirkens arbeid i Macao, særlig eldresenteret på Coloane.
  • Takk og be for den lutherske kirken på Taiwan.
  • Be for rekrutteringen av nye medarbeidere i samarbeidskirkene våre i Hongkong/Macao og på Taiwan.
  • Be for China Lutheran Seminary på Taiwan, særlig for lærere og studenter.
  • Be om flere utsendinger til Stor-Kina.

Stor-Kina er NLMs eldste misjonsfelt. Kallet til Kina var selve årsaken til at NLM ble grunnlagt under navnet Kinamisjonsforbundet, og de første misjonærene reiste til landet i 1891.

Arbeidet i Hongkong og Macao og på Taiwan ble startet som et resultat av at NLMs utsendinger måtte forlate fastlands-Kina i 1950, da kommunistene kom til makten, og mange kinesere flyktet til disse områdene.

I dag har nasjonale kirker overtatt ansvaret for arbeidet i Hongkong, Macao og på Taiwan, selv om NLM fortsatt har noen få utsendinger i disse områdene i kort- eller langtidstjeneste.

I fastlands-Kina ble arbeidet etter hvert gjenopptatt. Arbeidet misjonærene hadde gjort før landet ble lukket hadde båret store frukter, og i dag er det mange titalls millioner kristne i Kina, både innen den offisielle Tre selv-kirken og i mindre husmenigheter/undergrunnskirker.  

Likevel er det fortsatt mange som ikke kjenner Jesus i Kina. Ikke minst er det mange unådde folkegrupper i dette store landet.

   

    

I dag er det mange store menigheter i Kina. Foto: Torgeir Henden

  

Variert arbeid

NLMs misjonsvirksomhet i fastlands-Kina dreier seg blant annet om å støtte mennesker som utøver sine vanlige yrker og er vitner med sine liv i hverdagen.         

Samtidig driver NLM diakonalt arbeid og bistandsprosjekter i landet. En viktig satsning for NLM i Kina er «Forlatte barn»-prosjektet. I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag.

 

Kinesisk gutt lærer om familiebånd. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

   

NLM arbeider også for å bedre livsvilkårene for barn med nedsatt funksjonsevne. En av de større registrerte kirkene i en by sørvest i Kina har de siste årene drevet en lørdagsskole for funksjonshemmede. Gjennom dette tilbudet får barna positiv sosial omgang, undervisning og aktivisering – for mange er dette den eneste aktiviteten de er med på utenfor hjemmet.

             

Støttefunksjon for lokale kristne

I både fastlands-Kina, Hongkong og Macao og på Taiwan ønsker NLM å bidra til å utdanne og utruste kristne ledere. Gjennom lederkurset «Sharpening Your Interpersonal Skills» (SYIS) får studenter, kirkeledere og folk med ansvar i menighetene hjelp og gode redskaper til å styrke egne og andres relasjoner.

NLM gir også støtte til kurssenter og stipendordning for studenter som er eller vil bli ledere i menigheter i Kina. Vi arbeider også for å øke misjonsbevisstheten i de lokale kirkene, så de selv blir tent for å nå sine egne landsmenn med evangeliet.

        

Strategisk misjonsinnsats

Utsendingene våre er plassert i strategiske oppgaver ulike steder i Stor-Kina. Det er fortsatt et reelt behov for støtte og hjelp fra NLM.

Ikke minst ønsker NLM å sende ut flere som kristent fagpersonell til regionen. Det er mange muligheter for mennesker med ulike typer faglig ekspertise, som ønsker å være kristne vitner og formidle Guds kjærlighet gjennom ord og handling i hverdagen.

  

Gammelt møter nytt i storbyen Hongkong. Foto: Ewa Moldekleiv

    

Be for arbeidet

Stor-Kina er breddfull av både ressurser, mennesker og utfordringer. Det er mange behov – og det viktigste er forbønn. Vær med og be for mennesker i fastlands-Kina, Hongkong, Macao og på Taiwan, at flere må bli nådd med verdens viktigste budskap. Be for misjonærer, kristent fagpersonell og lokale kristne (se flere bønneemner i boksen øverst i saken).

I vår tjeneste i Stor-Kina må vi støtte og inspirere våre kristne trossøsken og medarbeidere. Sammen kan vi nå enda videre ut til mennesker i denne folkerike regionen med Guds ord.  

   

Vil du støtte NLMs arbeid i Stor-Kina?

       

Film om situasjonen for kristne i Kina:

Last ned filmen her // Last ned tekstet versjon her

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

       

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Stor-Kina, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.