> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt juni: JapanMånedens misjonsfelt juni: Japan

Foto: Marius Bergersen

I det travle og moderne japanske samfunnet kan det være krevende å nå ungdommer og yrkesaktive med evangeliet. Men nå satser kirken mer på arbeid blant unge – og man ser allerede resultater.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be om at kirke og misjon må lykkes med å nå nye mennesker gjennom et allsidig arbeid.
  • Be om at studentene på bibelskolen og det teologiske seminaret blir styrket i troen og utrustet til tjeneste.
  • Be for sommerleirene på Hiruzen.
  • Be for VJELKs sommerstevne og for leiren Y-CELCEA for ungdom fra Taiwan, Hongkong, Japan, Finland og Norge i august.
  • Be for samarbeidet med NOREA om fornyelsen av mediearbeidet.
  • Be om at misjonærene gjennom sitt arbeid når mange barn og unge med evangeliet.
  • Be om at Gud stadig må kalle nye nasjonale arbeidere til den japanske kirken.
  • Takk for hver enkelt japaner som kommer til tro og blir døpt.
  • Takk for det gode samarbeidet mellom NLM og samarbeidskirken VJELK.
  • Takk for at Japan er et land med religionsfrihet, hvor vi fritt kan drive misjon.
  • Takk for de 5 nye misjonærene som kommer ut i august, og for de to som skal begynne i arbeid etter språkskolen.

NB! Film i bunnen av saken.

NLMs samarbeidskirke i Japan, Vest-Japan Evangelisk-lutherske kirke (VJELK) ble startet i 1962, tretten år etter at NLM først startet arbeid i landet. Mye har skjedd siden da, og kirken er i dag et levende fellesskap med mange menigheter i et av verdens minst nådde nasjoner.

Samtidig er misjon og evangelisering i Japan krevende. De fleste menighetene er små, og de siste årene har man sett mindre vekst og fornyelse i både arbeidsmetoder og medlemstall i kirken.

Svært mange av medlemmene er eldre mennesker, og det samme har vært situasjonen for prester og ledere. Det har vært vanskelig å nå særlig ungdommer og unge voksne med evangeliet.

  

– Vi har hatt noen år hvor godt voksne menn har fullført teologisk utdannelse og blitt ansatt som pastorer for 5-10 år, forteller Liv Bakke Magerøy, som er NLMs avtroppende stedlige representant i Japan. Men heldigvis ser man nå et gryende skifte, og flere unge melder seg til tjeneste.

  

Foto: Marius Bergersen

   

– En av de lokale menighetene, i Yonago, har vært særlig opptatt av å få unge til å melde seg til fulltidstjeneste i kirken, forteller Magerøy.

Menigheten i Yonago har i flere år vært en foregangsmenighet for nytenkning og satsing på arbeid blant barn og unge, og det har båret frukt. Ikke bare er mange unge blitt ledet til tro – to år på rad har nå unge menn fra menigheten blitt innviet til prester, og en ung kvinne har nylig begynt som evangelist.

    

Liv Bakke Magerøy forteller at denne satsningen nå er i ferd med å spre seg, for det er en voksende nød og iver også i resten av VJELK for å nå de unge.

– For å satse mer på ungdomsarbeidet ønsker VJELK å ansette en japansk ungdomspastor.  Sammen med en misjonær fra NLM og en fra FLM (Finnish Lutheran Mission) skal han utgjøre et team som spesielt vil arbeide med ungdommer innen VJELK. Dette tror jeg vil bli en viktig og nødvendig satsning, forklarer hun.

      

Krevende misjonsarbeid

NLM sendte sine første misjonærer til Japan i 1949, og de fleste av våre misjonærer er i dag tilknyttet VJELKs menigheter.

Til tross for lang tids misjonsinnsats og fremvekst av flere kirkesamfunn er Japan fremdeles blant verdens minst nådde folkeslag. Av en befolkning på over 126 millioner er bare mellom 1–2% kristne, og under halvparten av dem igjen er evangeliske kristne.

Japans kultur og det japanske åndslivet er sterkt preget av synkretisme, med buddhisme og shintoisme som de to dominerende religiøse påvirkningene, både historisk og i dag.

Men samtidig er Japan et av verdens mest sekulære land. Religiøse tradisjoner og tankegods er svært viktig både i samfunnet og i folks identitet, men undersøkelser har vist at mange samtidig oppgir at de ikke har noen religiøs tilknytning.

     

Foto: Torgeir Henden

   

Finner kontaktflater

Det hektiske og høyteknologiske japanske samfunnet er også en misjonsutfordring. De fleste japanere arbeider lange dager og har ofte lite tid til å være med på aktiviteter i misjonærenes og kirkens regi. Skoleelever og studenter har også en svært travel hverdag. Dermed er det pensjonister og hjemmeværende mødre med små barn det er lettest å få kontakt med.

Misjonærene er ofte et kontaktpunkt for nye mennesker, og får slik være med på å nå nye med evangeliet i Japan. Samtidig kan kontaktskapende arbeid for å nå mennesker med evangeliet ta lang tid.

I over 60 år har vi blant annet drevet en barnehage i Kobe, der også misjonens hovedkontor samt bibelskolen, det teologiske seminaret og mediesenteret ligger.

Vi driver også studentarbeid i samarbeid med den japanske skolelagsbevegelsen, og flere av våre misjonærer bruker mye av tiden sin på engelskklasser og bibelgrupper blant unge. Særlig engelskklasser er et populært tilbud som også tiltrekker seg ungdommer og yrkesaktive, fordi mange japanere er svært interessert i å lære og praktisere engelsk og lære mer om vestlig kultur.

               

Foto: Marius Bergersen

  

Langsiktig misjon

Prisnivået i Japan er høyt i forhold til de fleste av NLMs andre misjonsland, og dermed er det også dyrt å drive misjon. Samtidig er det nødvendig. Sammen med vår samarbeidskirke ønsker vi å nå ut til stadig nye mennesker – og vi er særlig takknemlig for at kirken nå ser viktigheten av å satse mer strategisk på arbeid blant barn og unge.

Man ser sjelden store vekkelser i Japan, og det meste av misjonsarbeidet handler om å disippelgjøre enkeltmennesker over tid. Derfor krever misjon blant japanere både tålmodighet og utholdenhet, selv når man ser få resultater. Mange japanere som kommer til tro, forteller at det første frøet ble sådd for mange år siden – noen sår og andre høster.

     

Vær med og be om vekkelse over Japan. Mange japanere fyller livet med arbeid, eiendeler og materielle goder, men kjenner likevel på en tomhet. Vi har godt nytt å fortelle dem!

   

    

Film om arbeid blant barn og unge i Japan:

 

Last ned filmen her. // Last ned tekstet versjon her.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

            

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Japan, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.

  


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.