> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt august: NorgeMånedens misjonsfelt august: Norge

NLMs arbeid i Norge har alltid vært en bærebjelke i misjonsarbeidet. I dagens Norge satser også NLM stadig mer på flerkulturelt arbeid i vårt eget land. Dette kan du se mer om på en helt ny film.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Regioner
 • Bønneemner:
  • Takk for de 20 ungdommene som tok imot Jesus på UL i sommer, og for alle mulighetene vi har til å dele evangeliet med unge og gamle på leirer, stevner og bibelcamper, i tillegg til det faste arbeidet som foregår i forsamlinger, foreninger, barnekor- og klubber, skolelag osv. året gjennom.
  • Takk for alle frivillige som trofast bruker av fritid og ferietid til å gjøre arbeidet vårt mulig.
  • Be for flere engasjerte for å nå de minst nådde folkegruppene som bor i Norge. Be om at fremmedfrykt for innvandrere i Norge kan erstattes med Guds kjærlighet i våre hjerter.
  • Be om at kursopplegget «Tro mellom venner» må bli til velsignelse, og at mange nye vennskap kan vokse frem mellom kristne og muslimer i Norge.
  • Be for skolene, og for personale og gamle og nye elever og studenter ved skolene våre, som starter et nytt skoleår. denne måneden.
  • Be om godt kollegialt fellesskap for de ansatte i NLM, og om at de nye ansatte regionalt og nasjonalt kan finne seg til rette.
  • Be for arbeidet med etablering og videreutvikling av flere misjonsfellesskap og forsamlinger.

Film

En ny film om arbeidet i Norge kan du se her.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

(På grunn av teknisk problemer har denne filmen dessverre ikke bli lagt ut før nå.)

 

NLMs visjon er «Verden for Kristus», og vårt hovedfokus har alltid vært arbeidet for å nå noen av verdens minst nådde folkegrupper. Derfor har vi alltid sent ut misjonærer til andre land og verdensdeler – og det fortsetter vi med.

Men samtidig lever vi i en stadig mer globalisert verden, og vårt eget samfunn er i økende grad sekularisert. Det får konsekvenser også for NLMs arbeid – både fordi det store arbeidet NLM driver i Norge foregår i en kontekst hvor flere og flere har liten eller ingen kjennskap til evangeliet, og fordi de minst nådde folkegruppene ikke lenger kun befinner seg i land langt borte.

I dag er over 16 prosent av Norges befolkning enten innvandrere eller har foreldre som er det. De kommer fra over 200 ulike land og bor i alle landets kommuner. Mange av disse tilhører noen av verdens minst nådde folkegrupper – vi bor alle midt på misjonsmarken.

Derfor satser NLM i Norge mer og mer på flerkulturelt arbeid. Vi har flere ansatte som arbeider særlig med dette, og mange av våre misjonsfellesskap har en stadig voksende kontaktflate blant innvandrere.

Jesus ba oss om å elske vår neste som oss selv (Matt 22,39). Han brukte ordene Gud sa til israelsfolket i 3. Mos 19,34: «Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.» I dagens Norge møter vi alle det kallet så snart vi går ut inngangsdøren.

       

 

Grunnstammen i misjonsarbeidet

NLMs flerkulturelle arbeid er en naturlig del av det store og brede arbeidet organisasjonen alltid har drevet i Norge. For selv om kallet til de minst nådde har vært det sentrale helt siden oppstarten, har arbeidet alltid hvilt på en bærebjelke av støtte fra et engasjert misjonsfolk.

NLM er delt inn i syv regioner, som er ulike i både utstrekning, folketall og ressurser. Men felles for dem alle er at hver uke samles hundrevis av mennesker til møter i forsamlinger og foreninger. Det arrangeres leirer, drives barnelag, bibelgrupper og kor, det broderes og strikkes til basarer og julemesser.

Hvert år blir det samlet inn over 10 millioner kroner på julemesser. Forsamlinger og foreninger bidrar med store beløp til det internasjonale arbeidet, og russen ved skolene våre samler også inn flere millioner til ulike prosjekter. Og ikke minst må vi takke den oppvoksende generasjonen: Barn over hele landet samler hvert år inn store summer til Barnas misjonsprosjekt.

Det er takket være denne innsatsen at vi kan fortsette å bringe evangeliet videre ut til mennesker over hele verden.

     

Et bredt arbeid

I tillegg til forenings- og forsamlingsarbeidet driver NLMs regioner blant annet en rekke skoler, barnehager, nærradioer, nærmiljøsentra og gjenbruksbutikker. Disse er alle viktige fora for å formidle Guds kjærlighet til mennesker også i vårt eget land – og de står alle helt sentralt også i det flerkulturelle arbeidet.

Gjennom NLMs 70 skoler og barnehager tilegner barn og unge seg kunnskap i trygge og gode omgivelser.

NLM Gjenbruk har over 30 butikker rundt om i Norge, med «forvaltning og fordeling» som motto. De drives i all hovedsak på frivillig basis, og alt overskudd fra driften går til NLMs prosjekter.

Mange hundre frivillige gjør en enorm innsats i dette arbeidet, som forener misjonsglød, bærekraft, miljøbevissthet og sosialt engasjement for å styrke lokalsamfunnet. Vi er svært takknemlige for denne innsatsen.

      

NLMs gjenbruksbutikk i Skien. Foto: NLM

   

Medier og den digitale misjonsmarken

Mediearbeid er en stor del av NLMs arbeid, både i Norge og internasjonalt. Norea Mediemisjon er en viktig samarbeidspartner, og i tillegg driver NLM flere lokalradioer rundt omkring i landet.

Superblink er en kristen medieklubb for barn, og drives av NLM og Norea Mediemisjon i samarbeid med Indremisjonsforbundet.

Klubben ønsker å ta trosopplæringen på alvor. Gjennom klubbavis og nettside får barna kjennskap til Jesus og misjonsarbeidet. På Superblink.no kan barna blant annet se underholdende animerte filmer som lærer dem om Bibelen, løse oppgaver og sende inn bønneemner.

NLM ung driver i tillegg ungdomsnettstedet iTro.no, som er et av Norges mest besøkte kristne nettsteder. iTro oppdateres daglig med kristent kvalitetsinnhold, og produserer både videoer og podcaster.

      

Skjermdump fra iTro.no.

     

Unge misjonærer

NLM ønsker å satse på – og lytte til – barn og unge. I 2012 ble NLM ung en egen organisasjon, men den har fremdeles svært tette bånd til «moderorganisasjonen». NLM ung vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å høre om og ta imot evangeliet, og de har tatt på seg et spesielt ansvar for denne delen av arbeidet.

Gjennom Ung:Tro-prosjektet ønsker NLM ung å styrke det kristne arbeidet blant barn og unge i Norge – og satser stort og offensivt på dette. Fra høsten 2013 har derfor frivillige plassert seg strategisk rundt om i landet – som studenter, arbeidstakere og engasjerte medlemmer av lokalsamfunnet – med mål om å bidra til dette.

NLM og NLM ung arrangerer hvert år mange hundre leirer for barn og unge over hele landet, og hver sommer samles 3000 ungdommer til festivalen UL.

      

Politisk debatt på hovedscenen på UL 2017 i Kongeparken. Foto: Jonathan Moe

   

Bønn og støtte

Vi vil gjerne takke for den store innsatsen misjonsfolket bidrar med i arbeidet på hjemmebane. Takk for den enorme dugnadsviljen dere utviser gjennom hele året.

Vær gjerne med og be for arbeidet i Norge – det er fremdeles mange mennesker i vårt eget land som ikke kjenner Jesus, og vi er også avhengige av en livskraftig og engasjert grunnstamme av støttespillere for å utføre det arbeidet Gud har kalt oss til over hele verden.

Vil du støtte NLMs arbeid?

  


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.