MM Nyheter

Wednesday 01 April 2015

I Etiopia får «afrikansk tid» en helt annen betydning. NLM har drevet arbeid der siden 1948 – eller var det 1940? Les mer og finn ut! Her finner du også filmer og bønneemner.

Friday 27 February 2015

NLM har et bredt arbeid i Øst-Afrika. Arbeidet er for tiden preget av optimisme og nye satsningsområder.

Thursday 01 January 2015

Store deler av den indonesiske befolkningen tilhører noen av verdens minst nådde folkegrupper. Her kan du lese mer om arbeidet vårt i Indonesia, og se film om arbeidet.

Monday 01 December 2014

I Tanzania arbeider NLM hovedsakelig med opplæring og undervisning, og har i stor grad en støttefunksjon for den lokale lutherske kirken. Landet er også base for NLMs litteraturarbeid i Øst-Afrika.

Friday 31 October 2014

I Peru tilhører de aller fleste offisielt sett den katolske kirke. Men folkereligiøsitet har et sterkt grep på folk, mens både materialisme og nye religiøse bevegelser brer om seg.

Wednesday 01 October 2014

Indonesia er månedens misjonsland i oktober – landet hvor det bor flere muslimer enn noe annet sted i verden. Her kan du lese mer om arbeidet vårt i Indonesia, og se film om arbeidet.

Monday 01 September 2014

Kinaregionen er NLMs eldste misjonsfelt, og omfatter Kina med Hongkong og Macao, samt Taiwan. Her kan du lese mer om regionen og prosjektene i regionen, finne linker til ressurser, og se film.

Thursday 31 July 2014

Arbeidet i Norge er NLMs grunnstamme, og forutsetningen for at vi skal kunne utføre vårt kall til å nå de minst nådde over hele verden med Guds kjærlighet i ord og handling.

Tuesday 01 July 2014

I Elfenbenskysten og Mali fokuserer NLM på å formidle Guds kjærlighet gjennom ord og handling til to unådde, muslimske folkegrupper.

Sunday 01 June 2014

NLM har arbeidet i Kenya i flere tiår, og jobber i dag blant annet med vannprosjekt, lese- skriveopplæring og digital mediemisjon.

Wednesday 30 April 2014

NLM har arbeidet med bistand og menighetsbygging i Bolivia siden 1978. Selv om kristendommen på papiret står sterkt, er landet sterkt preget av folketro og synkretisme.

Monday 31 March 2014

NLM har drevet arbeid i Sentral-Asia siden 1998, og arbeidet inkluderer i dag både bibeloversettelse og kristent fagpersonell. Les mer og se film!

Friday 28 February 2014

NLM kom til Japan i 1949. Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) ble organisert i 1962, men NLM har fremdeles mange oppgaver i landet.

Friday 31 January 2014

NLM har arbeidet i Mongolia siden 1994. Det har vært en svært positiv utvikling av barns rettigheter, helse og levevilkår i landet de siste årene, og lutherske kirker er også i stor vekst. Les mer og se film her!

Wednesday 01 January 2014

NLM startet arbeidet i Etiopia i 1948, og driver et variert arbeid med fokus på bistand, evangelisering og opplæring av lokale kristne ledere. Les mer og se film her!

Friday 29 November 2013

Indonesia er månedens misjonsland i desember – landet hvor det bor flere muslimer enn noe annet sted i verden. Her kan du lese mer om arbeidet vårt i Indonesia, og se film om arbeidet.

Friday 01 November 2013

Kinaregionen er NLMs eldste misjonsfelt, og omfatter Kina med Hongkong og Macao, samt Taiwan. Her kan du lese mer om regionen og prosjektene i regionen, finne linker til ressurser, og se film.

Tuesday 01 October 2013

NLMs misjonsarbeid i Kenya er del av arbeidet til den evangelisk-lutherske kirken i Kenya (ELCK). I tillegg driver vi organisasjonen Scripture Mission. Trykk deg inn på denne artikkelen for å lese mer om landet, prosjektene i landet og link til ressurser. 

Vest-Afrika er månedens misjonsland i september. Trykk deg inn på denne artikkelen for å lese mer om landet, prosjektene i landet og link til ressurser. 

Wednesday 31 July 2013

Norge er månedens misjonsland for august. Misjonsland? Ja, NLM vil nå mennesker i Norge med evangeliet!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.