MM Nyheter

Wednesday 01 February 2017

Mongolia har store naturressurser og en kirke i vekst. Men samtidig har landet store utfordringer, og NLM arbeider blant annet særlig for å sikre barns rettigheter.

Sunday 01 January 2017

Japanerne er verdens nest største unådde folkegruppe. NLM satser særlig på arbeid blant barn og unge for å nå Japan med evangeliet.

Thursday 01 December 2016

I Vest-Afrika driver NLM både humanitær og evangelisk virksomhet. Vi arbeider hovedsakelig blant to unådde muslimske folkegrupper i Elfenbenskysten og Mali.

Monday 31 October 2016

Sentral-Asia er stengt for tradisjonell misjon, og de kristne lever under vanskelige forhold. Ofte er det særlig myndighetene som utgjør den største trusselen, i et område hvor regjering og det militære har stor makt. Men NLM er til stede med kristent fagpersonell som støtter de kristne og lever ut troen i hverdagen.

Friday 30 September 2016

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. Vi ønsker både å bidra til å bedre levevilkårene for marginaliserte grupper og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

Thursday 01 September 2016

«Stor-Kina» er den nye samlebetegnelsen for NLMs arbeid i Kina, Hongkong, Macao og Taiwan. NLM har drevet arbeid i området siden oppstarten i 1891. Bli kjent med misjonsarbeidet i Stor-Kina og finn bønneemner i denne artikkelen.

Monday 01 August 2016

NLM er velsignet med mange tusen frivillige og ansatte i Norge, som bruker av sin tid og sine ressurser for å gjøre evangeliet kjent både i landet vårt og over hele verden.

Wednesday 01 June 2016

NLM har drevet arbeid i Etiopia siden 1948. Vi har sett store vekkelser, men arbeidet er enda ikke fullført. Fortsatt er det folkegrupper som ikke har fått høre evangeliet.

Thursday 28 April 2016

I Øst-Afrika samarbeider NLM tett med de nasjonale kirkene og lokale kristne for å bedre folks liv og nå enda flere mennesker med evangeliet.

Thursday 31 March 2016

I Sør-Amerika driver NLM arbeid i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i landene regner seg som katolikker, er det få som kjenner Jesus som frelser.

Monday 29 February 2016

Indonesia har verdens største muslimske befolkning, og mange av folkegruppene i landet er blant de minst nådde med evangeliet.

Monday 01 February 2016

Kirken i Mongolia har opplevd sterk vekst de siste 20 årene. NLM har også blitt vist stor tillit av myndighetene, og har sett svært gode resultater i arbeidet for barns rettigheter og bedre primærhelsetjenester. Les mer og se film her!

Friday 01 January 2016

NLM har arbeidet i Japan i siden 1949. Det er stadig behov for misjonærer, for japanerne er fremdeles blant verdens minst nådde folkeslag.

Monday 30 November 2015

Kinaregionen er NLMs eldste misjonsfelt, og omfatter Kina med Hongkong og Macao, samt Taiwan. Her kan du bli kjent med arbeidet vårt i regionen og finne bønneemner.

Friday 30 October 2015

NLM har en rik historie i Øst-Afrika. Men evangeliet må stadig lenger ut, og vi arbeider med nye metoder og satsingsområder.

Thursday 01 October 2015

NLM har drevet arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. Selv om svært mange i regionen regner seg som katolikker, er det religiøse livet sterkt preget av folketro og synkretisme.

Monday 31 August 2015

Kristne i Sentral-Asia må som oftest samles i skjul, og store deler av området er stengt for tradisjonell misjon. Men vi kan fremdeles være til stede med kristent fagpersonell, og bistår i arbeidet med bibeloversettelse.

Saturday 01 August 2015

Arbeidet i Norge er NLMs grunnstamme, og forutsetningen for at vi skal kunne utføre vårt kall til å nå de minst nådde over hele verden med Guds kjærlighet i ord og handling.

Monday 01 June 2015

NLM kom til Japan i 1949. Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) ble organisert i 1962, men NLM har fremdeles mange oppgaver i landet.

Thursday 30 April 2015

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår. Vi gleder oss også over at kristendommen er i sterk vekst. Les mer og se film her!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.