Månedens misjonsland 2015

Her finner du en oversikt over månedens misjonsland i 2015. Vennligst kontakt info@nlm.no eller kontaktperson i misjonslandet hvis du har spørsmål om månedens misjonsland.

Månedens misjonsland 2015

Januar – Indonesia

Februar – Vest-Afrika

Mars – Øst-Afrika

April – Etiopia

Mai – Mongolia

Juni – Japan

Juli – Misjonstema

August – Norge

September – Sentral-Asia

Oktober – Sør-Amerika

November – Øst-Afrika

Desember – Kinaregionen

 

Ill.foto: Leif Thomas Gjerde


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.