Månedens misjonsland 2015

Her finner du en oversikt over månedens misjonsland i 2015. Vennligst kontakt info@nlm.no eller kontaktperson i misjonslandet hvis du har spørsmål om månedens misjonsland.

Månedens misjonsland 2015

Januar – Indonesia

Februar – Vest-Afrika

Mars – Øst-Afrika

April – Etiopia

Mai – Mongolia

Juni – Japan

Juli – Misjonstema

August – Norge

September – Sentral-Asia

Oktober – Sør-Amerika

November – Øst-Afrika

Desember – Kinaregionen

 

Ill.foto: Leif Thomas Gjerde


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.