Månedens misjonsland 2013

Her finner du en oversikt over månedens misjonsland. Vennligst kontakt info@nlm.no eller kontaktperson i misjonslandet hvis du har spørsmål om månedens misjonsland.

Månedens misjonsland 2013

 

Januar – Peru 

Februar – Tanzania

Mars – Etiopia

April – Mongolia

Mai – Japan

Juni – Sentral-Asia

Juli – Bolivia  

August – Norge

September – Vest-Afrika  

Oktober – Kenya

November – Kinaregionen

Desember – Indonesia


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.