Månedens misjonsfelt 2019

Her finner du en oversikt over månedens misjonsland i 2019. Vennligst kontakt info@nlm.no eller kontaktperson i misjonslandet hvis du har spørsmål om månedens misjonsland.

Månedens misjonsland 2019

   

Januar – Mongolia

Februar – Etiopia

Mars – Indonesia

April – Japan

Mai – Øst-Afrika

Juni – Nord-Afrika

Juli – Misjonstema

August – Norge

September – Stor-Kina

Oktober – Sør-Amerika

November – Vest-Afrika

Desember – Sentral-Asia

   

Ill.foto: Marius Bergersen


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Sal 9:10 Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.