> NLM - The World for Christ -... / Skoler / Nyheter / Nye rektorer på FjellhaugNye rektorer på Fjellhaug

Frank-Ole Thoresen (t.v.) og Jørn Martinsen. (Arkivfoto NLM) 

Frank-Ole Thoresen (44) er konstituert som rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) og Jørn Martinsen (42) som rektor for Bibelskolen Fjellhaug. Begge er konstituert for skoleåret 2015/2016 og overtar etter Ketil Jensen som har vært rektor ved begge skolene de siste årene.

Frank-Ole Thoresen er førsteamanuensis ved FiH, og han har mange års erfaring som misjonær. Han har doktorgrad innen Missiologi og har vært tilknyttet skolen i cirka ti år. Han er nå undervisningsleder ved skolen.

 

Ti år ved skolen

Jørn Martinsen har sin utdannelse fra Misjonsskolen på Fjellhaug og Musikk-konservatoriet i Kristiansand. Martinsen har vært ved skolen i cirka ti år som lærer, og de siste årene som assisterende rektor.

 

Vil vurdere ledelsesstruktur

Styrene for de to skolene har samtidig bedt administrasjonen om å vurdere framtidig ledelsesstruktur ved Fjellhaug utdanningssenter som består av Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Bibelskolen Fjellhaug og Fjellhaug Eiendom. Dette arbeidet vil ta noe tid og vil så bli lagt fram for styrene. Det forventes at styrene fatter vedtak i saken før jul.

Ketil Jensen begynner som rektor ved en videregående skole i Kristiansand i løpet av høsten.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs skolekonsulenter Sidsel Høland Olausson og Torleif Belck-Olsen, hvis du ønsker mer informasjon om NLMs skolearbeid. 

Skolerådgiver

NLM Norge

22 00 72 86

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

       

Begynne på NLM vgs?

Arbeide på NLM vgs?

Støtte NLM vgs?

NLMs skolestrategi 2012-2020

 

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.