> NLM - The World for Christ -... / Skoler / Nyheter / Ny ledelse på Fjelltun bibelskoleNy ledelse på Fjelltun bibelskole

Knut Heng er tilsatt i ledelsen for Fjelltun bibelskole i Stavanger. Han går inn i stillingen til høsten

«Styret for Fjelltun bibelskole har jobbet med skolens fremtid, og har hatt en prosjektgruppe under ledelse av Per Olav Grødem til å foreslå planer for ‹Nye Fjelltun bibelskole›. De har lagt frem et grunnlagsdokument for ny bibelskolemodell i fremtiden. Frem mot 2016 vil denne modellen utformes, og i dette arbeidet vil nevnte dokument være ett viktig redskap», skriver Region Sørvest på sin nettside.

Et av resultatene er at skolen skal ledes av et lederteam. Knut Heng blir en del av dette teamet og skal sammen med styret være med og utforme det videre.

  

Misjonærer i Vest-Afrika

Knut Heng (45 år) kommer opprinnelig fra Hafrsfjord i Rogaland og er gift med Eli. De har fem barn. Eli og Knut har vært misjonærer i Vest-Afrika i syv år. Den siste tiden har han vært ansatt som forsamlingsleder i Bore bedehus på Jæren i 50 prosent stilling, og i IKF, Stavanger, i 50 prosent stilling.  Han har også tatt studier i den siste tiden, som er relevant for den nye oppgaven han skal inn i.

Fjelltun bibelskole har i dag et internasjonalt preg, hvor de fleste studentene er fra andre land. Med tanke på «Nye Fjelltun bibelskole» ønskes det å arbeide mer med hvordan man også kan rekruttere norske studenter til en bibelskole med internasjonalt preg.

 

«Ønsker å formidle misjon»

«Vi ser for oss en internasjonal bibelskole som utruster enkeltmennesker til tjeneste uavhengig av hvor de kommer fra og hvor de reiser etterpå. Ledertrening, bibelkunnskap og interkulturell kompetanse er gode stikkord i prosessen videre. Vi ønsker å formidle misjon slik den fremstår i dag», sier Knut Heng til Regions Sørvests nettside


Kontakt

Ta kontakt med NLMs skolekonsulenter Sidsel Høland Olausson og Torleif Belck-Olsen, hvis du ønsker mer informasjon om NLMs skolearbeid. 

Skolerådgiver

NLM Norge

22 00 72 86

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

       

Begynne på NLM vgs?

Arbeide på NLM vgs?

Støtte NLM vgs?

NLMs skolestrategi 2012-2020

 

Today's Quote

Sal 30:6 For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.