> NLM - The World for Christ -... / Skoler / Nyheter / NLM starter ny skole i FredrikstadNLM starter ny skole i Fredrikstad

Fredrikstad får ny friskole. Ill.foto: Stephen Downes - Flickr.com

NLM starter videregående skole i Fredrikstad. Nå søker man prosjektleder/rektor til den nye skolen.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har de siste årene trappet opp skolesatsingen. Nå skal det startes opp en ny videregående skole i Fredrikstad.

     

Håper på kall

Skolen er allerede godkjent, og man søker nå etter prosjektleder, som vil gå over i en 100 % stilling som rektor fra 1. juni 2014.

– Vi håper at noen fra våre skoler får et kall til å bli prosjektleder og rektor på den nye skolen, sier Sidsel Andersen, skolekonsulent i NLM. – Det vil også være spennende om noen fra området vil søke på stillingen.

  

Snarlig oppstart

Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad er opprinnelig et lokalt initiativ, men NLM har nylig blitt hentet inn for å overta og videreføre prosjektet. Skolen fikk godkjenning allerede høsten 2012, og NLM får overta denne godkjenningen.

Hovedstyret har nylig gjort vedtak om at man skal jobbe videre mot oppstart av skolen i 2014 eller 2015.

  

Stor satsing på skoler

De siste årene har det blitt startet opp flere nye skoler i NLM-regi, enten alene eller sammen med andre organisasjoner. Bare siden 2010 har seks nye skoler startet opp, hovedsakelig på ungdomstrinnet.

Flere nye skoler er også under planlegging eller vurdering, og flere søknader venter på godkjenning fra myndighetene.

 

Sidsel Andersen understreker spesielt at det er gledelig at mye skjer i Region Øst, hvor NLM har svært lite skolearbeid fra før. Flere av de nye skolene som er under vurdering er i denne regionen.

– Det er store muligheter i dette området, hvor det nesten ikke er lutherske friskoler, og svært få kristne videregående skoler. Det står i skolestrategien hovedstyret har vedtatt at vi skal starte skoler på sentrale steder, sier hun.

  

Les mer om NLMs skolesatsing i Utsyn nr. 23/2013.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs skolekonsulenter Sidsel Høland Olausson og Torleif Belck-Olsen, hvis du ønsker mer informasjon om NLMs skolearbeid. 

Skolerådgiver

NLM Norge

22 00 72 86

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

       

Begynne på NLM vgs?

Arbeide på NLM vgs?

Støtte NLM vgs?

NLMs skolestrategi 2012-2020

 

Today's Quote

Sal 30:6 For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.