> NLM - The World for Christ -... / Skoler / Nyheter / NLA får samarbeidsskole i New YorkNLA får samarbeidsskole i New York

Viserektor Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen håper å kunne tilby studentene utveksling i New York City allerede fra neste skoleår. (Foto: NLA Høgskolen)

NLA Høgskolen innleder samarbeid med The King’s College i New York. Dermed kan journaliststudenter snart ta et semester på Manhattan.

− Dette er en spennende samarbeidspartner midt i finansdistriktet på Manhattan. Dette er en høgskole som er faglig anerkjent og som har et tydelig kristent ståsted. Vi står nær hverandre som kristne høyskoler, sier viserektor Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen til Sambåndet.

The King’s College er en privat kristen høgskole med 5-600 studenter. Skolen holder til i Empire State Building, og tilbyr primært studier i økonomi, politikk og statsvitenskap.

 

Utveksling

Nå bygger de også opp en journalistutdanning, og ønsker NLA Mediehøgskolen Gimlekollen velkommen som sentral internasjonal samarbeidspartner.

Samarbeidet dreier seg i første omgang om studentutveksling. Studentene på Gimlekollen får tilbud om å ta et semester i New York, mens studenter fra King’s College får undervisningstilbud i Norge.

Overfor Sambåndet peker Dahle på at det fra amerikansk hold har vært interesse for kurs om Hans Nielsen Hauge og hans rolle for indremisjon og entreprenørskap i Norge.

 

Forskning

Videre kan det også bli aktuelt med forskningssamarbeid på livssynsjournalistikk, samt internasjonalt prosjektsamarbeid om kursing og utdanning av journalister.

Bakgrunnen er at The Media Project, som ble drevet av den avdøde norske teologen og journalisten Arne Fjellstad, nå er flyttet til Kings College. Fjellstad var bosatt i Kristiansand.

− The Media Project fokuserer på å gi journalister verden over bedre kompetanse til å forstå den religiøse dimensjonen i nyhetsbildet. Her skulle det ligge godt til rette fremover for nært samarbeid om ulike prosjekter, sier Dahle.

 

Fra neste skoleår

Det er ikke endelig avgjort når de første studentene fra Norge kan reise over dammen. Ifølge Dahle krever det en del tilrettelegging.

− Vi håper at alt er på plass slik at vi kan begynne med studentutveksling i 2016/2017, sier han. KPK


Kontakt

Ta kontakt med NLMs skolekonsulenter Sidsel Høland Olausson og Torleif Belck-Olsen, hvis du ønsker mer informasjon om NLMs skolearbeid. 

Skolerådgiver

NLM Norge

22 00 72 86

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

       

Begynne på NLM vgs?

Arbeide på NLM vgs?

Støtte NLM vgs?

NLMs skolestrategi 2012-2020

 

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.