> NLM - The World for Christ -... / Skoler / Nyheter / Høybråten gratulerer med ny skoleHøybråten gratulerer med ny skole

Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten har merket seg godkjenningen av Danielsen Ungdomsskole Karmøy og sendt en hilsen til skolen og Karmøy.

Dette er gratulasjonen fra Høybråten:

 

"Gratulerer, Karmøy!

Godkjenningen av Danielsen Ungdomsskole Karmøy vil bli mottatt med glede og forventning av mange elever og foreldre på Haugalandet. Den gir mulighet til å velge en skole som i hele sin virksomhet vil formidle de gode kristne verdiene.

 

Danielsen-skolene har gjennom årene vist en evne til å kombinere høy faglig kvalitet med et godt læringsmiljø og en klart kristent siktemål. Disse skolene er verdifulle for Norge. De bygger unge mennesker for livet og de bygger Norge for framtiden.

 

Retten til å starte og drive friskoler er en grunnleggende menneskerett som Norge er forpliktet til å ivareta. Like viktig som å sikre en god offentlig fellesskole er det å gi foreldre mulighetene til å velge alternativ opplæring for sine barn. Dette har vært bakgrunnen for at Norge siden 1969 har hatt en lovfestet rett til å starte og drive privatskoler som er pedagogiske eller religiøse alternativer til den offentlige skolen. Tilskuddet fra staten skal være med å gjøre denne retten reell.

 

Jeg ønsker Danielsen Ungdomsskole Karmøy til lykke med satsingen!"


Kontakt

Ta kontakt med NLMs skolekonsulenter Sidsel Høland Olausson og Torleif Belck-Olsen, hvis du ønsker mer informasjon om NLMs skolearbeid. 

Skolerådgiver

NLM Norge

22 00 72 86

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

       

Begynne på NLM vgs?

Arbeide på NLM vgs?

Støtte NLM vgs?

NLMs skolestrategi 2012-2020

 

Today's Quote

Sal 30:6 For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.