> NLM - The World for Christ -... / Skoler / Nyheter / Godkjent for 90 nye elevplasserGodkjent for 90 nye elevplasser

Foto: Tryggheim

Tryggheim vidaregåande skule har fått godkjent søknad om utvidelse av 90 nye elevplasser på utdanningsprogram for studiespesialisering.

Ventelister og høyt snitt for inntak på utdanningsprogram for studiespesialisering ved Tryggheim VGS har vært en realitet de senere årene. Våren 2015 søkte skolen om utvidelse av elevplasser for Studiespesialisering.

Tryggheim har i dag to parallelle klasser i Studiespesialisering for hvert trinn. Godkjennelsen av 90 nye elevplasser gir skolen mulighet til å tilby tre parallelle klasser fra høsten 2016.

Oppstart av en tredje parallell for Vg1 Studiespesialisering fra høsten 2016 skal formelt vedtas av skolestyret og administrasjonen arbeider nå med å se på praktisk tilrettelegging for å få dette til.

  

Svært fornøyd

Rektor Gjermund Viste. Foto: Privat

Rektor, Gjermund Viste, er svært fornøyd med godkjenningen:

– Nå har vi en mulighet til både å tilby flere søkere en skoleplass på Tryggheim og samtidig ha grunnlag for et enda større og bedre programfagtilbud, sier han.

   

Rektoren benytter også anledningen til å sende en hilsen til potensielle fremtidige elever:  

– Jeg vil med på bakgrunn av dette gi dere 10. klassinger en ekstra oppfordring om å søke skoleplass på Tryggheim innen 1. mars! avslutter han.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs skolekonsulenter Sidsel Høland Olausson og Torleif Belck-Olsen, hvis du ønsker mer informasjon om NLMs skolearbeid. 

Skolerådgiver

NLM Norge

22 00 72 86

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

       

Begynne på NLM vgs?

Arbeide på NLM vgs?

Støtte NLM vgs?

NLMs skolestrategi 2012-2020

 

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.