> NLM - The World for Christ -... / Ressurser / NLM trossamfunn / Ofte stilte spørsmål - NLM trossamfunnOfte stilte spørsmål - NLM trossamfunn

Her finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om NLM trossamfunn. For andre spørsmål, send en epost til trossamfunn@nlm.no.

I tillegg til spørsmålene under, anbefaler vi dokumentet Konsekvenser av opprettelsen av "NLM trossamfunn":

 

    

  • Hvordan blir jeg medlem av NLM trossamfunn?

All innmelding må skje via skjemaer som finnes på våre nettsider og sendes per post til Sinsenveien 25. 0572 Oslo. Merk konvolutten med NLM trossamfunn. Skjemaene finner du her.

Det er ikke lov å være medlem av flere trossamfunn samtidig. Det er derfor et krav at du først må motta en bekreftelse på utmelding før du kan melde deg inn i NLM trossamfunn. For medlemmer i Den norske kirke er det nå mulig å sjekke medlemsskap og melde seg inn/ut av kirken på nett. Klikk her for å administrere medlemsskap i Dnk. (Ekstern lenke)

       

  • Hvorfor kan jeg ikke sende innmeldingsskjemaet på mail?

Det å tilhøre et trossamfunn, samt ditt fødsels- og personnummer er ifølge personopplysningsloven opplysninger av sensitiv art. På grunn av formelle regler for håndtering av slike opplysninger og begrensninger ved vår nettløsning må innmeldingsskjema fylles ut og sendes inn per post med underskrift til: NLM trossamfunn, Sinsenveien 25, 0572 OSLO. Dette for å forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

   

  • Hvordan vet jeg at jeg er innmeldt?

Du vil motta en attest per post på at du er innmeldt i NLM trossamfunn kort tid etter at innmeldingen er blitt mottatt.

  

  • Blir barnet automatisk medlem hvis jeg døper det i regi av NLM?

Nei, all innmelding skjer aktivt gjennom våre innmeldingsskjemaer. På dåpsregistreringsskjemaet til NLM finner du innmeldingsskjemaer til både voksne og barn.  

  

  • Er det gratis å være medlem?

Ja.

    

  • Får jeg noen fordeler av å være medlem i NLM trossamfunn?

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har ikke blitt et trossamfunn, men tilbyr en kirkerettslig tilknytning til organisasjonen gjennom innmelding i NLM trossamfunn. Trossamfunnet tilbyr ingen tjenester som bare er forbeholdt innmeldte medlemmer, og all aktivitet vil fortsatt foregå lokalt.

   

  • Overføres foreldrenes medlemskap automatisk til barna når de blir født?

Barns medlemskap i trossamfunn reguleres av «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» og «Lov om Den norske kirke» og er bl.a. avhengig av foreldrenes trossamfunnstilhørighet og om barnets foreldre var gift da barnet ble født.

For ytterligere utdypning av loven, se lovdata.no: Lov om trudomssamfunn og ymist anna. LOV-1969-06-13-25

 

Lovverket kan være noe forvirrende på dette punktet, og vi anbefaler at du leser disse artiklene:

Norges Kristne Råd: Barn og tilhørighet til trossamfunn

Kirken.no: Tilhørighet og medlemskap

 

I praksis må likevel alle barn bli registrert i NLM trossamfunn gjennom våre innmeldingsskjemaer. Dette fordi NLM ikke har tilgang til folkeregisteret.

 

  • Jeg har to barn på 12 og 15 år. Kan jeg melde dem inn i NLM trossamfunn?

Religiøs myndighetsalder i Norge er 15 år, og personer fra fylte 15 år skal derfor selv melde seg inn i eller ut av et trossamfunn.

Så lenge barnet er under 15 år, er det foreldrene som står for innmeldingen. (Hvis en forelder har foreldreansvaret alene, eller barnet har en verge, er det denne som tar avgjørelsen.)

Fra barnet er 12 år skal det likevel gis anledning til å si sin mening, om det lar seg gjøre.

For ytterligere utdypning av loven se lovdata.no: Lov om trudomssamfunn og ymist anna. LOV-1969-06-13-25

 

  • Hvor finner jeg mer informasjon om NLM trossamfunn?

Det utarbeides for øyeblikket en informasjonsbrosjyre som vil bli sendt ut til alle regioner samt gjort tilgjengelig på nlm.no.

I mellomtiden kan spørsmål sendes til trossamfunn@nlm.no.


Kontakt

NLM trossamfunn administreres av NLM Norge ved NLMs hovedkontor i Oslo.

Administrasjonsrådgiver

NLM Norge

22 00 72 73

Brosjyre NLM trossamfunn

 

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.