For givere

Her har vi samlet informasjon til enkeltgivere.

Millioner av barn i Kina blir overlatt til seg selv eller besteforeldre når foreldrene søker arbeid i storbyen. NLM arbeider for å sikre disse barna omsorg og en god barndom.

Menneskers morsmål er deres hjertespråk – derfor er det så viktig at de får Bibelen på sitt eget språk. NLM arbeider med å oversette Bibelen til flere språk, så nye folkegrupper kan få bli kjent med Jesus.

Faste givere gir større forutsigbarhet slik at NLM kan planlegge arbeidet på en enda bedre måte.

Gi en enkeltgave til Norsk Luthersk Misjonssamband ved å benytte kontonummer 8220 02 90131.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.