Veiledningstilbud

I hovedsak tilbyr vi to typer opplegg. Det ene typen er inspirasjonssamlinger og konferanser. Disse arrangeres både lokalt og regionalt. Her møtes vi til ny innput og oppmuntirng i å stå idere i oppdraget om å gjøre disipler.

Den andre typen tilbud vi har er et prosessverktøy. Da samler vi lederteam fra et nytt fellesskap, et bedehus eller en forsamling som møtes til fire samlinger over to år. M4 er vårt tilbud som er tilpasset nyplantinger og i en del tilfeller replantinger. Mens Vekst er vårt tilbud som er mer tilpasset der det allerede er et fellesskap. Men fellesskapet ønsker å nå ut til nye mennesker og ønsker derfor å fokusere på de mulighetene som ligger der.

M4 og Vekst

Tilbudet er for lokale team som ønsker å etablere nytt arbeid eller revitalisere et eksisterende. Teamet kan eksempelvis bestå av representanter fra et styre i en forening/forsamling, og/eller personer som har andre lederfunksjoner i fellesskapet, men kan også være et planteteam eller en initiativgruppe som ønsker å etablere nytt arbeid. Det lokale teamet bør bestå av 4-8 personer.

Tidsperspektiv

Veiledningen vil i utgangspunktet strekker seg over en toårsperiode. I løpet av de to årene skal teamet være med på fire samlinger (fredag – lørdag) der de treffer andre team som er i en tilsvarende situasjon.

Veileder

Det lokale teamet vil få en eller to veiledere som skal følge de i toårsperioden. Veilederen(e) vil delta på fellesssamlingene og skal ellers også være med på samlinger med teamet lokalt. Veilederen sin rolle vil være å stille de gode spørsmålene og ansvarliggjøre til handling.

Undervisningsressurs

Teamet vil få tilgang på en undervisningsressurs på nett, med videoundervisning utarbeidet av NLM og M4. Det er også laget diverse caser og teamoppgaver til de ulike emnene.

Informasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i den enkelte region. Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad på e-post: jargaustad@nlm.no eller mobil: 915 14 582

Brosjyrer


I denne videoen hører du Øystein Engås, leder i NLM Norge, fortelle om veiledningstilbudet for misjonsfellesskap.

Kontaktinformasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i din lokale region.

 

Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad:

E-post:  jargaustad@nlm.no

Mobil:  915 14 582

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.