Konferansen Fellesskap 16

Velkommen til Fellesskap 16! Vi ser frem til å møte deg som er engasjert i et av våre fellesskap til tre dager med påfyll,
inspirasjon og ikke minst til fellesskap.

Fellesskap 16 blir arrangert 15.-17. april på Fjellhaug Utdanningssenter og er for ledere i små og store fellesskap i NLM og NLM Ung. For at utbyttet skal være både samlende og gi direkte innputt til deg i din tjeneste vil vi ha fellessamling morgen og kveld. På dagtid vil vi legge til rette for nettverkssamling for ulike tjenester.

Samordning av kurs

Konferansen er for ansatte, styreledere og personer med nøkkelroller i forsamlingene, og for ungdomsledere i forsamlinger, ungdomsarbeidere på NLMs videregående skoler og ansatte barne- og familiearbeidere.
Konferansen samler med andre ord mye av kursvirksomheten til NLM og NLM Ung, og er ment for:
– Ansatte
– Styreledere
– Personer med nøkkelroller i forsamlinger
– Ungdomsledere i forsamlinger
– Ungdomsarbeidere på NLMs videregående skoler
– Barne- og familiearbeidere   </span>

Nettverk

Et nettverk er et sted du kan møte andre som står i tilsvarende oppgaver. Nettverket er primært under konferansen, men vi ønsker at du på denne måten kan komme i kontakt med andre du kan dere erfaringer med.
De nettverkene vi kan tilby er:
– Barne- og familiearbeid
– Ungdomsarbeid
– Forkynnelse og teologi
– Sjelesorg i fellesskapet
– Sang, musikk og lovsangsledelse
– Forsamlingsledelse

Vi har begrenset med plasser på konferansen (200 stk.), og vi vil derfor oppfordre deg til å melde deg på tidlig om du ønsker å være med.
I forkant av konferansen, altså fredag formiddag, vil det være en egen samling for ansatte. Mer informasjon om denne kommer senere.


I denne videoen hører du Øystein Engås, leder i NLM Norge, fortelle om veiledningstilbudet for misjonsfellesskap.

Kontaktinformasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i din lokale region.

 

Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad:

E-post:  jargaustad@nlm.no

Mobil:  915 14 582

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.