> NLM - The World for Christ -... / Ressurser / Fellesskapsveiledning / Nyheter / Forsamlingsarbeid på bedehusetForsamlingsarbeid på bedehuset

De siste 15-20 årene har det vært et økende fokus på bygging av forsamlingsarbeid på bedehuset. IMF, Normisjon og NLM har sammen jobbet med et felles veildeningsdokument for å styrke arbeidet på bedehuset. 

Forsamlingsarbeidet har vist seg som et tjenlig redskap for organisasjonenes mål og arbeid i Norge. Det er i forsamlingsarbeidet at en ser den største veksten i antall aktive støttespillere, og også den største etablering av levende smågrupper. Alle organisasjonene har definert satsing på etablering av flere forsamlinger som viktige punkt i sine strategier fremover.

Historisk har organisasjonene hatt mye med hverandre å gjøre. Særlig har dette samarbeidet fungert godt lokalt i de mange bedehusene i landet vårt. I de større byene har en samtidig hatt egne forsamlinger i svært lang tid. Når IMF, NLM og Normisjon nå ønsker å komme med et felles refleksjonsnotat for forsamlingssamarbeid på bedehuset, så er det med begge disse lange linjene som bakgrunn. 

I dette dokumentet vil du finne hjelp til å reflektere over samspillet på bedehuset. Ta gjerne kontakt om det er noe du ønsker å gå litt videre i. 

 


I denne videoen hører du Øystein Engås, leder i NLM Norge, fortelle om veiledningstilbudet for misjonsfellesskap.

Kontaktinformasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i din lokale region.

 

Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad:

E-post:  jargaustad@nlm.no

Mobil:  915 14 582

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.