Fellesskapsveiledning

Har du et ønske om å nå ut til nye mennesker med evangeliet, lede dem til tro og disippelgjøre dem i et levende fellesskap. Kanskje er du allerede en del av et fellesskap, men ser behov for en revitalisering og en ny start?

NLM ønsker å tilby deg og ditt fellesskap en veiledning som kan være med på å lede dere dit. Vi ønsker å se nye misjonsfellesskap vokse frem, båret frem av bønn og ut fra et ønske om å vinne mennesker for Jesus i nærmiljø og internasjonalt.
Hva innebærer denne prosessen?

Læringsfellesskap

Å være med i et læringsfellesskap er mye mer enn å være på et kurs. Veiledningskonseptet er lagt opp med en basis i noe som kalles læringsfellesskap. Se denne videoen som presenterer konseptet. https://vimeo.com/112556865
 
Kursdelen av et læringsfellesskap er viktig. Men for at vi sammen skal få et eierskap til det vi har fått undervist og for at vi sammen søker å finne hvordan denne kan få sitt uttrykk lokalt der du bor, bruker vi mye at tiden til samtale og bønn. Dette er sentrale spørsmål i den prosessen.
 
”Hvor er vi”
”Hva har Gud gitt oss?”
”Hvilke muligheter har vi?”
”Hva velger vi å gjøre”
 
Læringsfellesskap brukes i flere veiledningstilbud av denne typen. Vekst er utviklet særlig med tanke å bedehusfellesskap i NLM, men vil også fungere i andre sammenhenger. Vekst er i hovedsak bygd på veiledningsverktøyet M4 utviklet menighetsplantere i DAWN nettverket. M4 bruker vi særlig inn mot nyplantinger og i noen tilfeller replantinger.

I hovedsak tilbyr vi to typer opplegg. Det ene typen er inspirasjonssamlinger og konferanser. Disse arrangeres både lokalt og regionalt. Her møtes vi til ny innput og oppmuntirng i å stå idere i oppdraget om å gjøre disipler.
Den andre typen tilbud vi har er et prosessverktøy. Da samler vi lederteam fra et bedehus, et fellesskap eller en forsamling som møtes til fire samlinger over to år. M4 er vårt tilbud som er tilpasset nyplantinger og i en del tilfeller replantinger. Mens Vekst er vårt tilbud som er mer tilpasset der det allerede er et fellesskap. Men fellesskapet ønsker å nå ut til nye mennesker og ønsker derfor å fokusere på de mulighetene som ligger der.

M4 og Vekst

Tilbudet er for lokale team som ønsker å etablere nytt arbeid eller revitalisere et eksisterende. Teamet kan eksempelvis bestå av representanter fra et styre i en forening/forsamling, og/eller personer som har andre lederfunksjoner i fellesskapet, men kan også være et planteteam eller en initiativgruppe som ønsker å etablere nytt arbeid. Det lokale teamet bør bestå av 4-8 personer.

Tidsperspektiv

Veiledningen vil i utgangspunktet strekker seg over en toårsperiode. I løpet av de to årene skal teamet være med på fire landssamlinger (fredag – lørdag) der de treffer andre team som er i en tilsvarende situasjon.

Veileder

Det lokale teamet vil få en eller to veiledere som skal følge de i toårsperioden. Veilederen(e) vil delta på fellesssamlingene og skal ellers også være med på samlinger med teamet lokalt. Veilederen sin rolle vil være å stille de gode spørsmålene og ansvarliggjøre til handling.
Undervisningsressurs
Teamet vil få tilgang på en undervisningsressurs på nett, med videoundervisning utarbeidet av NLM og DAWN. Det er også laget diverse caser og teamoppgaver til de ulike emnene.

Informasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i den enkelte region. Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad på e-post: jargaustad@nlm.no eller mobil: 915 14 582


I denne videoen hører du Øystein Engås, leder i NLM Norge, fortelle om veiledningstilbudet for misjonsfellesskap.

Kontaktinformasjon

Du kan få mer informasjon om veiledningstilbudet ved å ta kontakt med ledelsen i din lokale region.

 

Du kan også ta kontakt med fellesskapsutvikler Jarleif Gaustad:

E-post:  jargaustad@nlm.no

Mobil:  915 14 582

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.