> NLM - The World for Christ -... / Ressurser / Dokumenter / Instrukser og retningslinjerInstrukser og retningslinjer

Felles refleksjonsnotat fra IMF, Normisjon og NLM.

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi

Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte. Felles plan for Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Normisjon og Det norske misjonsselskap.

For Employees, Volunteers and Elected Representatives. Joint plan for Norsk Luthersk Misjonssamband (Norwegian Lutheran Mission), Indremisjonsforbundet, Normisjon and Det norske misjonsselskap (The Norwegian Mission Society).

Til veiledning. Publisert i desember 2011.

Dokument vedtatt av hovedstyret 22.06.2013.

En veiledning om kvinner og menns oppgaver, roller og funksjoner i den kristne forsamling. Vedtatt av hovedstyret november 2012.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.