Vil du vite mer om Kina?

Foto: China Source

Kina er et spennende land, som har hatt en formidabel utvikling de siste tiårene. Men hva med de kristne? Her finner du tips til kurs for å lære mer om det store landet i øst.

Kina har hatt en voldsom utvikling de siste tiårene, med nye veier, boligblokker og andre bygg over hele landet.

Mer enn 260 millioner mennesker har flyttet fra landsbygda og inn til større byer for å få arbeid.

  

Lær mer om kirken i Kina

Hva med de kristne? Dersom du har lyst å vite mer, så har du muligheten til å ta et nettkurs med en presentasjon av kirken i Kina.

Gjennom video-leksjoner, oppfølgingsspørsmål og ytterligere ressurser blir du kjent med litt av historien og utviklingen av kirken fram til i dag. Kurset er på engelsk og blir tilbudt av organisasjonen China Source.

Du finner kurset her.

  

Interessert i å bo i Kina?

China Source tilbyr også kurset «Serving Well in China», om muligheter for den som ønsker å bo i landet.

Du finner kurset her.

  

Dersom du ønsker å vite mer om NLM sitt engasjement i Kina, ta kontakt med regionleder for Indonesia, Japan og Stor-Kina Olav Vestbøstad ovestbostad@nlm.no


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.