Viktig arbeid blant eldre

Ansatte v Wai Kei Hostel. Chan Min Sang, t.h. er sosialarbeider. Bestyrer Alise Lan Yuen Fan nr 3 f.v. Foto: Per Gunvald Haaland

Legg bort bildet av et norsk sykehjem. Wai Kei ligger i andre etasje i en boligblokk. Takhøyden er på omtrent 2,5 m. Akkurat nå foregår det fullstendig renovering av lokalene. Halvparten er ferdig, og de gamle blir flyttet rundt etter hvert som rommene er klar. Det blir fint når alt er ferdig om et halvår!

Misjonssambandets samarbeidskirke Hong Kong & Macau Lutheran Church (HKMLC) driver i tillegg til barnehager og skoler, også flere institusjoner for eldre. Ett dagsenter i Macau og ett i Hong Kong. I tillegg driver kirken gamlehjemmet Wai Kei Hostel.

God stemning

Det er like før lunsj skal serveres, og de eldre kommer inn i spiserommet litt etter litt. Noen går for «egen maskin», mens andre bruker gåstol eller rullestol. Noen får maten på rommet. Mange smil er å se, de er glade for besøk.

-Hei, vi ønsker å vite litt mer om Wai Kei, spør vi. -Da må vi finne Hr. Chan. Det er han som kjenner historien, sier bestyrer Alice Lan Yuen Fan. Selv har hun bare jobbet der i 2 år.

Kjenner historien

Chan Ming Sang, som også er medlem av HKMLC Grace Church i Tai Po, forteller at Wai Kei Hostel ble etablert i 1980 av misjonen. Utgangspunktet var behovet til mange gamle uten egen familie i flyktningleiren Rennie’s Mill. Det åpnet seg en mulighet på HK-øya og misjonen startet opp.

-I begynnelsen var hjemmet som et pensjonat. Eldre folk som trengte et trygt sted å bo, og de stelte seg selv. Firemanns-rom og felles kjøkken. Snart fikk pensjonatet full drifts-støtte av myndighetene. Behovene endret seg og gradvis er det eldre med dårlig helse som har flyttet inn. I dag er mange pleietrengende, mens de sprekeste har bodd her i godt over tjue år. Wai Kei drives nå som et gamlehjem med plass til 76 beboere.

Meningsfullt

Chan Ming Sang er sosialarbeider og har jobbet her siden 1989. Først hadde han ansvar for forskjellige aktiviteter. De siste ti årene har han fulgt opp demente beboere. -Vi prøver å kommunisere med dem og holde dem i vigør. Det er også viktig å lære de andre beboerne hva demens er for å øke deres forståelse.

-Jeg føler det er veldig meningsfullt å arbeide som sosialarbeider, sier han. -Å se at de gamle har det godt, gir en stor glede. Her kan de mottatt omsorg og kjærlighet og få en god avslutning av livet. Det er også en god arbeidsplass med høy trivsel. Det er ikke få av oss som har vært her over 20 år.

Det kristne arbeidet

Det kristne arbeidet er også viktig. Det er samling to ganger i uka. På onsdagene er det bønnemøte med besøk fra en av menighetene, og på lørdag formiddag er det gudstjeneste som en av medarbeiderne i HKMLC leder. En av de pensjonerte medarbeiderne i HKMLC har fått et spesielt ansvar for å koordinere det evangeliske arbeidet. Mange av beboerne er medlemmer i kirkens menigheter.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.