Tilbake til røttene

Varm velkomst i Laohekou. Foto: Per Gunvald Haaland

-For noen år siden var jeg i Norge og fikk besøke noen misjonærer og misjonsvenner. Da gikk det opp for meg at det faktisk var langt fra Norge til Hong Kong, og enda lenger for misjonærene som reiste til Kina. Om jeg får muligheten til å reise til Norge igjen, vil jeg gi en klem til alle norske misjonsvenner som takk for at misjonærene kom!

Gamlefeltet

Slik uttrykker ei av deltakerne på turen som NLMs samarbeidskirke Hong Kong & Macau Lutheran Church (HKMLC) arrangerte i august. Det er siste kveld på turen med vitnesbyrd og takkestund.
I forbindelse med 500-års jubileet for reformasjonen har mange kirker arrangert turer til Tyskland og Martin Luthers historiske steder. Ledelsen i HKMLC var imidlertid usikre på hvor mange som ville ta seg råd til en slik tur. Derfor ønsket de heller en tur til sin egen kirkes historiske røtter i Kina. Kirken i Hong Kong føler sterkt tilknytning til NLMs «gamlefelt» i Henan og Hubei hvor misjonærene kom fra da de ankom Hong Kong i 1949/50.

Historisk sus

I løpet av fem dager var gruppa på rundt 30 personer innom det teologiske seminaret i provinshovedstaden Zhengzhou i Henan provins, og besøkte flere menigheter med historiske røtter til de første misjonærene. I Nanyang by (Henan) er misjonærboligen restaurert og inneholder en liten utstilling og mange bilder fra misjonens tid. Det var ekstra spesielt for flere av deltakerne, som kjente både sønn, sønnesønn og oldebarn til Olav Espegren som var med å etablere den første misjonsstasjonen i byen i 1904. Det var også imponerende å høre om det store arbeidet som drives i dag. Kirka har et eget gamlehjem og driver mye oppsøkende virksomhet som blir satt pris på i lokalsamfunnet. Tre tusen kommer på de tre søndagsgudstjenestene.

Det var også historisk sus da gruppa gikk langs elvebredden i byen Laohekou i Hubei provins. Det var her Johannes Brandtzæg gikk i land i juli 1892 for å lete etter et område for misjonærene å starte opp arbeidet. Laohekou ble hovedsete for alt misjonsarbeid til NLM i Kina.
De lokale kristne tok imot brødrene og søstrene i Hongkong med åpne armer. Sang og bønner ble delt, og Guds ord forkynt. Det ble delt både gleder og sorger og vennskapsbånd knyttet.

Ikke anledning til å ta imot

-Dersom ikke misjonærene hadde kommet til disse stedene, hadde de ikke fått anledning til å ta imot evangeliet, sier Yeung Kit Fan i Hongkong-gruppa. -Når jeg tenker meg om, så hadde kanskje ikke jeg selv heller vært kristen hadde det ikke vært for misjonærene som møtte meg i Hongkong, fortsatte hun tankefullt. -Tenk så heldig jeg her!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.