Team til Macao

Hongkong-teamet fremfører drama for de eldre. Foto: Kino Fung

Hong Kong and Macau Lutheran Church (HKMLC) sender hvert år et team til Macao. I år var vi 15 personer som reiste. Det var en fin blanding av erfarne folk som hadde vært i Macao før, og nye som var på sin første Macao-tur eller første misjonsteam i det hele tatt.

Eldresenter

HKMLC har et eldresenter på øya Coloane som blir besøkt hver gang. Noen av de eldre er blitt lei av alle disse teamene som alltid forteller dem at de må kaste ut avgudene og tro på Jesus. Derfor er opplegget nå litt forandret.

På torsdag formiddag hadde vi møte på senteret med sang og drama. Dramaet viste forskjellige keisere og hvordan de behandlet sine undersåtter. Og så blir det sammenlignet med Jesus som vår konge som kom for å tjene.

  

Kjente igjen keiserne

Etterpå er det spørsmål og samtale: Kjente du igjen keiserne? Det gjorde de! Hva var keisernes mål og ønske for det de gjorde? Hvordan var Jesus forskjellig?

Samtalen med bibelkvinne Pang går godt. Etterpå inviterer vi på lunsj. Vi sitter i smågrupper og snakker sammen og spiser ris og nudler.

  

Husbesøk

Fredag deler vi oss inn i tre grupper som så går på besøk til noen av de eldre. Igjen presiserer vi at gruppa må prøve å bli kjent med de gamle, deres historie og livet deres i landsbyen. De gamle klarer seg for det meste greit, men er ensomme og savner familie og venner rundt seg. Eldresenteret er en viktig del av deres sosiale liv.

Flere av de gamle inviterer på kaffe og sier at vi er velkomne tilbake, og de vil gjerne spandere kaffe igjen dersom vi besøker dem. Selv om de ikke er kristne enda, så godtar de fleste vi besøker at vi ber for dem.

Og opplever vi at det kan være vanskelig så spør vi om det er greit at vi ber vår Gud om å velsigne dem. Velsignelser er viktige og velkomne i livet deres.

  

Misjonshistorie

Lørdag formiddag har vi omvisning med guide fra den katolske kirken. Vi får lære om katolsk misjonsvirksomhet i Kina og Asia. Besøk til St Pauls-katedralen og St Lawrence kirke er inkludert, og vi lærer om symboler og personer som er viktige i den katolske kirkehistorien i Macao og denne del av verden.

  

Hudson Taylor

Hver kveld har vi undervisning om misjon. I år lærte vi om James Hudson Taylor, Robert Morrison og Matteo Ricci som alle var misjonærer med kall til Kina. Det blir mer nært å lære om personer og de valg og offer de måtte gjøre for å bringe evangeliet til Kina. Vil vi være villige til å ofre noe for å bringe evangeliet videre?

Flere av deltagerne ønsker å holde kontakten med de eldre, og etter tyfonen august som gjorde store ødeleggelser, reiste fire av dem over i uka etter for å trøste, hjelpe og støtte.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.