Stor økning til Siembra

Fra overrekkelse av sjekk fra Siembra på UL 2017. Foto: Jonathan Moe

– Det er en myte at ungdom ikke gir. Til nå i år ser vi en økning på 20 prosent i fast givertjeneste til Siembra, sier markeds- og innsamlingsleder Grete Haukelid. 

Så langt i år har NLM fått inn hele 34,3 millioner kroner i fast givertjeneste. Det er en økning på nesten 1,8 millioner kroner. Av dette bidrar ungdom (under 26 år) med 1,76 millioner. Økningen er på over 20 prosent eller 330 000 kroner.

– Fast givertjeneste er svært viktig for NLM, og vi gleder oss over at så mange ungdommer er opptatt av å støtte arbeidet, sier Grete Haukelid.

 

Flere rekrutteringsarenaer

– Hvordan vil du forklare økningen?

– Jeg tror årsaken er sammensatt. Det siste året har vi sett flere lokale fast giver-tiltak, både i forsamlinger og regioner, sier Haukelid som tror at fast givertjeneste speiler arbeidet som drives lokalt. – Det er det lokale arbeidet som gjør at ungdom får et møte med misjon og NLMs arbeid. Vi ser også at UL er en av de viktigste rekrutteringsarenaene. Her blir ungdom kjent med, og giret for, misjon.

 

Satser på langsiktig engasjement

De siste to årene har det blitt rekruttert til sammen 330 nye faste givere under UL. Dette er vel så viktig som selve summen som gis.

– Det er faktisk slik at Siembra-giverne utgjør omtrent 1/6 av alle faste givere i NLM. Men fast givertjeneste handler ikke bare om å få givere til å tegne en avtale. Vi må også arbeide for at givere fortsetter å ville være engasjert, og der har vi alle et ansvar, sier Haukelid.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.