> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Støtter ungarbeid på IslandStøtter ungarbeid på Island

Utsikt over Reykjavik. Foto: Per Ove Aarseth

NLM Ung støtter en ny ungarbeiderstilling tilknyttet den islandske misjonsorganisasjonen SIK. Ungarbeider Olafur Jon Magnusson har også en stilling i det islandske Laget.

Olafur Jon Magnusson. Foto: privat

Landsstyret i NLM ung har vedtatt å støtte opprettelsen av en ungarbeiderstilling på Island. Vedtaket ble gjort i midten av september, og Olafur Jon Magnusson – ungarbeideren – er allerede i gang. Han er ansatt i halv stilling i SIK (Samband Islenzkra Kristnibodsfélaga), Misjonssambandets islandske søsterorganisasjon. I tillegg har han i flere år hatt en 50-prosentstilling i Laget på Island. 

– Vi ser dette som en god kombinasjon. Gjennom Laget arbeider han for å vinne inngang blant islandsk skoleungdom, føre nye til tro og opprette skolelag. I SIK kan han bygge et fellesskap som vil gi unge kristne et sted å gå videre til, sier leder i NLM ung, Hans Kristian Skaar.

     

Lang prosess

Skaar forteller at prosessen bak det positive vedtaket i NLM Ungs landsstyre har gått over flere år. I august begynte brikkene endelig å falle på plass.

– SIK ga oss en utfordring allerede i 2015, men både det å finne måten å gjøre det på og å finne en mulig kandidat, har tatt tid. Vi kom til at det var best å kalle en islending, en som brenner for de unge og som står for det SIK står for.

Ragnar Gunnarsson, generalsekretær i SIK. Foto: Per Ove Aarseth

Sist vår ble saken drøftet på et møte der blant andre generalsekretæren i SIK, Ragnar Gunnarsson, deltok. Avklaringene der førte til at jakten på en kandidat ble trappet opp.

   

Reykjavik-området

Hvor på Island skal Olafur Jon Magnusson arbeide?

– Han bor i Reykjavik, men som ansatt i Laget bruker han tid på flere steder. I arbeidet hans for SIK vil nok Reykjavik-området bli prioritert. Men dette er det SIK selv som skal bestemme.

Samarbeidet om den nye ungarbeideren vil foruten det økonomiske, kanskje også omfatte ledertrening og arrangementsstøtte. Å sende over ungdomsteam er noe annet som kan bli aktuelt. Avtalen med SIK gjelder i første omgang for fire år.

– Landsstyret kunne valgt å bruke disse ressursene på andre oppgaver. Men det ble enighet om å prioritere SIKs ungarbeid, for Island er i utfordrende åndelig situasjon, forklarer Hans Kristian Skaar.

  

Nært samarbeid

Samarbeidet mellom Norsk Luthersk Misjonssamband og Samband Islenzkra Kristnibodsfélaga går tilbake til den islandske misjonspioneren Olafur Olafsson, som kom til Norge i 1915 og var misjonær i Kina fra 1921 til 1937. SIK ble etablert i 1929, før Olafssons andre utreise.

Senere har misjonærer fra SIK hatt nært samarbeid med utsendinger fra Misjonssambandet på flere misjonsfelt. Siden 2015 har unge islendinger også deltatt på det norske Ung landsmøtet (UL).  


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.