> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Sommerleir i 34 grader plussSommerleir i 34 grader pluss

Fornøyde barn på leir. Foto: privat

Rundt 100 barn, mange av dem forlatt av foreldrene, fikk legge fra seg bekymringene noen dager på leir i Yunnan provins i Kina – og i år holdt elefantene seg på trygg avstand.

I år som i fjor ble det arrangert leir i Yunnan provins i sørvest Kina. Totalt kom det rundt 100 barn fordelt på to landsbyer. Området er tropisk, og i utkanten av landsbyene bor det ville elefanter. Dette var en bekymringsfaktor i leirplanleggingen.

  

Elefantene holdt seg unna

I fjor kom elefantene inn til landsbyene like før en tilsvarende leir skulle arrangeres. Hus og bygninger ble ødelagt, og folk mistet livet. Elefantene føler seg forståelig nok truet av det ukjente.

I år hadde de fått med seg beskjeden fra Vårherre, og holdt seg for seg selv under begge leirene. Bilder og videoer av elefantene som kom ut av sine gjemmesteder kom tikkende inn ti minutter etter at vi hadde forlatt leirstedet den siste dagen.

  

Forlatte barn

Målgruppen i prosjektet vi driver er «Left Behind Children» – barn som blir etterlatte av én eller begge foreldre som flytter til byen i håp om jobb.

Barna blir overlatt til seg selv, eller til en i slekta (besteforeldre, tanter/onkler). Man regner med at det rundt 60 millioner forlatte barn i Kina.

  

Dele gleden

Noen av våre mål med leirene er å gi barna en god opplevelse der de kan være seg selv, leke uten å tenke at de må være ansvarlige voksne, og forhåpentligvis «skru av» alle bekymringer for en liten stund.

I tillegg ønsker vi å dele den gleden og kjærligheten vi har fått fra Gud, nådens Gud som gir oss så mange velsignelser i disse barnas smil og latter.

Barn er barn, enten de er fra Kina eller Norge. De trenger bekreftelse, oppmerksomhet og elsker at man leker med dem.

Barna hadde aktiviteter innenfor musikk, kunst & håndverk, sport og fellesleker. Ofte har kinesiske barn (som norske) masse leker, og mye som kan være til underholdning. Vi fokuserte på å lære dem ring-leker, og andre leker som ikke nødvendigvis behøver så mye materiell.

  

Forskjellige språk

En av utfordringene var at disse barna hører til to ulike minoriteter med hvert sitt språk. Det er over femti forskjellige minoriteter i Kina. Barna lærer standard mandarin på skolen, men siden vi hadde en del barn som var under skolealder, måtte det oversettes.

Ting tok litt lenger tid, men barna var villige til å være med på alt – til tross for at enkelte så ut som om de hadde falt ned fra månen!

  

Etter at vi tre nordmenn hadde blitt analysert og glodd på en god stund, gikk heldigvis det små-skremte uttrykket i øynene bort, og de aksepterte at disse utlendingene også kunne leke.

Årets TeFT-team bestod av Rebecca Julie Kopperstad og Maren Bøe. To damer som, til tross for begrensede språkkunnskaper, bidro som utmerkede leirledere.

Det er ikke alltid man behøver å si så mye til et barn i lek. Blikk-kontakt og smil holder ofte i bøttevis.

  

Takk og forbønn

Vi er svært takknemlige for godt samarbeid med lokale frivillige, og for dere som sender TeFT-team fra Norge – en viktig ressurs i disse leirene.

Fortsett å be for prosjektene vi har, for de lokale samarbeidspartnerne, barna som har en tøff start på livet, og for foreldre som savner sine små.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.