Sønn til presten

Paul er leder på en "hjemme-leir" for barn i nærheten av menigheten han har praksis i. Foto: privat

Faren er prest i en av synodens store menigheter i hovedstaden Taipei. Medlemmene tilhører den øvre middelklasse hvor det er veldig viktig med god utdannelse, helst i utlandet, god stilling, veloppdragne barn som er flinke og klarer å komme inn på de beste skolene. 

Oppførte seg ikke pent

Paul oppførte seg ikke pent, og ikke likte han skolen særlig heller. Jeg husker ham som 6-klassing i søndagsskolen, hvor han prøvde å drive lærerne til fortvilelse fordi han visste at de unge lærerne ikke turde å snakke dårlig om "prestebarn". Men han ble også såret mange ganger av andre menighets-medlemmer, «bestemødre» og ledere som stadig klaget til foreldrene. Han hadde ikke hilst på dem, klærne var ikke slik som det passet seg for et prestebarn, måten han oppførte seg var et dårlig vitnesbyrd for menigheten osv.

Faren kjente ikke barna

Ikke rart at han som tenåring søkte venner på andre steder enn i menigheten. Faren er en «arbeidsmaur», og er i menigheten omtrent hele døgnet - sjelden hjemme. Han har levd opp til menighetens forventninger. Paul forteller: -En søndagskveld ville far vise familien litt omsorg og kjøpte noe godt å spise med hjem til oss, trodde han. Men han kjøpte noe som vi barna aldri hadde likt. Alle visste det, men ikke han. Så lite kjente far oss.

Narkoman – ble satt fri

Det ble en lang og tung tur for Paul på veien bort fra Gud. Han droppet ut av skolen, tok flere jobber på grensen til det illegale, havnet i narkotika-miljøet og ble narkoman. Men foreldre og noen ungdomsmedarbeidere prøvde hele tiden å holde kontakten med ham. Og mange ba for ham. Da han var helt nede, var han villig til å søke et kristent narkoman-senter. Det tok flere år, men han ble fri. Kom tilbake til troen og ble aktiv i ungdomsarbeid i en liten industri-by menighet. Han fullførte også videregående.

Hjerte for de unge

Idag er han student ved China Lutheran Seminary i Hsingchu. Selv om han må bruke flere år enn de fleste, så står han på. Han har et stort hjerte for tenåringer og unge voksne – særlig de fra vanskelige miljø.

Han og faren opplever også hvordan forholdet etterhvert blir helbredet. I dag kan Paul beundre faren for hans visdom og kjærlighet til menigheten – og samtidig sier tydelig at faren burde har brukt mer tid på familien.

Far bekjente

En morsdag skulle faren preke om den kristne familien. Før gudstjenesten ble det så klart for ham: Han måtte snakke om det som han hadde gjort feil overfor barna sine – ellers kunne han ikke tale Guds ord til menigheten. Han bekjente for menigheten at han hadde sviktet overfor familien, samtidig som han var svært takknemlig for at Gud ledet sønnen tilbake - til tross for alt som han sviktet.

Du som ber

Be for den nye generasjonen av ansatte i menighetene. Be for utfordringen med å forene familie og menighetsarbeid. Den yngre generasjonen i menigheten tenker nytt, men hos de eldre sitter gamle idealer fast. De nye medarbeidere blir lett sammenlignet med de gamle.

Det er stort behov for unge medarbeidere i menighetene. Derfor er det svært oppmuntrende at tre «prestebarn» fra NLMs samarbeidskirke Lutheran Church of the Republic of China (LCROC) nå studerer ved CLS. En fjerde er snart på vei. Takk og be!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.