Rydding med velsignelse

Rydding i rapporter kan være relativt tørre saker. Men for en velsignelse når rapportene er om mennesker som har fått bedre liv og håp for evigheten!

Sommer og litt rolige dager gir anledning til oppgaver som normalt står litt lenger nede på listen. Rydding for eksempel. Her på kontoret var det behov for å gå gjennom rapporter og referater.

Jeg må bare innrømme det; jeg liker ikke å rydde.

Samtidig så jeg at dette ikke bare var papir. Ordene hadde et budskap – om det som hadde skjedd og anbefalinger for videre arbeid.

  

Håp

"Dere har gitt oss håp," var tilbakemeldingen fra landsbyboere i Lengjiaping Landsby i Zhaotong fylke i sørvest Kina gav til våre prosjektmedarbeidere. Et Norad-støttet bygdeutviklingsprosjekt gikk over flere år.

I samarbeid med befolkning og lokale myndigheter kom ny vei på plass og bl.a. skolen ble oppgradert. Egentlig hadde myndighetene planlagt å flytte alle som bodde i landsbyen til et annet sted i provinsen. Det som kanskje var enda viktigere, var kursingen i å oppdage egne lokale ressurser og bruke dem til å utvikle samfunnet.

  

Bibelkurs

Eller fra bibelkurset i Zhengzhou i sentral Kina som NLM støttet økonomisk. Kursdeltakerne var medarbeidere i kirkene. Fagfeltet var omfattende, både bibelstoff og opplæring i landets religionslovgivning.

Konklusjonen i evalueringen var at kurset var for kort, det ble undervist i for få fag. Neste gang må kurstiden være minst 1–3 måneder.

 

Sang

Eller i rapport fra turen til Zhenping, sør-vest for Zhengzhou. Kirkelokalet var et usselt lagerbygg. Gamlepastoren hadde samlet noen kristne som møtte oss.

Det ble ei beveget stund da de kristne sang en strofe fra historien om da Jakob kjempet med Gud. "Herre, hvis du ikke velsigner meg, vil jeg ikke la deg gå". Svaret fra oss norske ble "Navnet Jesus blekner aldri".


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.