Over 500 ungdommer på misjonskonferanse

Alle foto: Benjamin Herje

­– Jeg tror Frontline 2018 har utfordret oss til å respondere på hva Gud kaller oss til, sier prosjektleder Harald Hovland.

Misjonskonferansen Frontline fant sted i Oslo denne helga. Over 500 ungdommer deltok på konferansen, som tilbød alt fra seminar om forfulgte kristne til fotballnattcup og lovsangskonsert.

Elever fra NLM-vgs skolene var godt representert, sammen med Oslo-beboere og en god del tilreisende fra andre skoler og sammenhenger, som Bildøy og Fjellheim bibelskole. 

     

Utfordret på å gå

Harald Hovland, prosjektleder for Frontline 2018, er strålende fornøyd med helgens misjonskonferanse.

– Frontline 2018 har satt fokus på det å leve frimodig som etterfølgere av Jesus Kristus. Vi har blitt utfordret på å gå, fordi Gud befaler oss å gjøre det. Gå til våre medmennesker med Håpet, sier han og utdyper:

– Jarle Mong snakket om at vi kan se på oss selv som hageslanger, der Gud er kilden som gir liv og vi er Håpets folk som har den fantastiske muligheten til å formidle håpet om Jesus Kristus til mennesker uten håp. Gud vil bruke oss til å nå andre mennesker, og vi har fått et løfte om at Gud selv vil være med oss.

     

Sterke historier fra misjonsmarken

På spørsmål om hva som var helgens høydepunkt, trekker Hovland fram blant annet Ole Lilleheims seminar om hva vi kan lære av de forfulgte kristne.

– Det å høre om de forfulgte kristnes vitnesbyrd og se deres nød for at evangeliet om Jesus må gå frem, var sterkt, sier Hovland. – Han vektla det å leve tett på Guds ord, å bruke tid i ordet fordi "… mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn".

Stort var det også å høre Nik Ripken fortelle sin historie. – Det har vært fantastisk å ha Nik og Ruth Ripken med oss. Sammen utfordret de oss på å leve i lydighet mot Gud. Nik delte sin historie med oss, og vi fikk høre om hva Gud har gjort gjennom Nik i Øst-Afrika. Det var sterke møter og noe jeg håper og tror utfordret oss til å respondere på hva Gud kaller oss til, forteller han.

       

  

Stappfullt i Misjonssalen

Hovland forteller at den største utfordringen i helgen for arrangørene var hvordan de skulle få inn alle på lørdagsmøtet som var åpent for alle. Over 600 mennesker kom til Misjonssalen, og det satt mennesker i gangen og kaféen som fikk møtet overført via skjerm.

– Det praktiske rundt konferansen har gått smertefritt – vi er et stort team som er med på gjennomføringen av Frontline. Bibelskoleelever fra Fjellhaug, ansatte fra Fjellhaug, NLM ung og Misjonssalen og mange flere har vært i sving og gjort en fantastisk jobb for at folk kan få komme til "dekket bord". Som leder av en slik konferanse, er det inspirerende i seg selv å se den villigheten og stå-på-viljen som er i våre rekker, understreker han.

   

   

– Hva håper du deltakerne sitter igjen med?

­– Jeg håper deltakerne sitter igjen med mye. Først og fremst er mitt håp at den kjærligheten som Gud har vist oss og den nåden han gir oss hver dag må tvinge oss til å dele evangeliet med våre medmennesker. Vi kan gi mennesker håpet med stor H, og det med løftet om at Gud, Himmelens og jordens skaper, er med oss hver dag, hvor enn vi går, svarer han. 


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.