Også neste GF blir på OCC

Generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland (t.v.) og Ole Georg Nilsen, Salgsdirektør i OCC. Foto: Øystein Frøysa

Positive tilbakemeldinger etter årets generalforsamling på Oslofjord Convention Center (OCC) i Vestfold gjør at hovedstyret legger generalforsamlingen i 2021 til samme sted.

– Vi har veldig gode tilbakemeldinger på årets generalforsamling. Mange satte stor pris på programmet og møtene, og mange var også svært fornøyde med fasilitetene på OCC. Ikke minst satte mange pris på beliggenheten og korte avstander inne på området, sier Åsland, som understreker at hovedstyrets vedtak bare gjelder for GF i 2021.

  

Grundig vurdering

Hovedstyret har fått mange tilbakemeldinger etter GF. Det ble sendt ut et evalueringsskjema i forbindelse med arrangementet. I tillegg har regionene kommet med sine vurderinger av arrangementet og ment noe om lokaliseringen av neste arrangement.

– Det vil alltid være forbedringsmuligheter knyttet til et så stort arrangement, og vi vil ta disse med oss i planleggingen av neste GF. Noe av planleggingen for neste GF vil nok også gå lettere siden vi skal tilbake til samme sted, sier Åsland.

  

God dialog med OCC

– Hva tenker hovedstyret om å leie OCC siden plassen har en sterk tilknytning til Brunstad Christian Church (BCC)?

– Vi har landet på at det er forsvarlig å gjøre en ren forretningsmessig vurdering av dette. Det er ikke slik at vårt leieforhold skal oppfattes som en slags godkjenning av teologien til BCC. For øvrig er vi fornøyde med dialogen vi har hatt med OCC og med avtalen vi har inngått for 2021.

Regnskapet for generalforsamlingen viste at nettokostnadene for arrangementet ble på 3,2 millioner kroner. Det synes ikke Åsland er godt nok og han forteller at målet er å komme i nærheten av balanse i 2021.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.