> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Nytt bygg for dagsenter åpnet i GinnirNytt bygg for dagsenter åpnet i Ginnir

Alle foto: privat

På dagsenteret i Ginnir får vanskeligstilte og foreldreløse barn omsorg, støtte og tre måltider hver dag. Nå har de flyttet inn i nye, flotte lokaler.

Ginnir er en liten by som ligger omtrent 500 kilometer sørøst for Addis Abeba, hovedstaden i Etiopia. Selv om byen ligger så langt vekke fra hovedstaden, er det en by med en del velstand.

Det er mange mennesker i området rundt som driver med jordbruk, og rett utenfor Ginnir er det jordbruksåkre så langt øyet kan se. Byen er også viktig for handel, og nesten all transport som går fra øst til vest går gjennom denne lille byen.

Velstanden i byen kan bli sett gjennom de mange restaurantene som serverer bare kjøtt, det være seg rått kjøtt (en delikatesse i dette området) eller stekt i olje med løk og eksotiske krydder.

   

Hjelp til de mest utsatte

Dessverre er det ikke alle som drar nytte av handelen og jordbruket i Ginnir. Noen faller gjennom og har nesten ikke noe som helst.

En stor forskjell fra Norge er at Etiopia ikke er en velferdsstat, og det er ikke noe sikkerhetsnett som kan fange opp de som er veldig fattige.

For å hjelpe noen av de mest vanskeligstilte barna i Ginnir, startet noen finske utsendinger for 12 år siden et dagsenter i samarbeid med den lokale kirken.

På dette senteret får barn, de fleste av dem foreldreløse, tre måltider hver dag, samt hjelp med lekser og andre ting som trengs.

  

  

Nedslitt

Dagsenteret får støtte til driften fra Finland, men det er NLM som følger opp arbeidet på bakken. Siden dagsenteret ble startet, har prosjektet leid en tomt hvor det var noen soverom til de ansatte samt et rom til leksehjelp og en liten matsal i bølgeblikk.

Denne tomten hadde nok sett sine beste dager før den ble tatt i bruk som dagsenter, og etter 12 år med omtrent 60 barn innom hver dag, var alt ganske nedslitt.

Med god hjelp fra FLOM klarte vi derfor å hjelpe prosjektet med å kjøpe en stor tomt for litt over et år siden. I januar 2018 begynte vi byggingen av et nytt dagsenter, og dette ble ferdig åtte måneder senere.

   

Flotte fasiliteter

Nå har dagsenteret fått mange flere soverom, slik at de kan ta imot flere barn som trenger et trygt sted å bo. I tillegg har de fått et bibliotek, en lesesal, stor matsal, nytt kjøkken og fire nye toaletter.

Etter hvert skal vi også få fikset tomten slik at barna lettere kan spille fotball, bordtennis og andre aktiviteter.

    

Jenta som gledet seg

Jeg føler meg heldig som har fått være med på dette byggeprosjektet. Spesielt den siste måneden av arbeidet var veldig flott. Da begynte barna som bruker dagsenteret å komme innom for å se på hva som ventet dem.

Det var spesielt ei jente jeg la merke til. Hun har mistet begge foreldrene sine og har HIV. Siden hun ikke har noe familie her i nærområdet, har hun de siste årene også bodd på dagsenteret.

Hun kom innom nesten hver dag for å se på progresjonen, hver gang med en ny venn fra skolen. Det var så tydelig at hun både gledet seg og var stolt over at hun snart skulle få flytte inn i et helt nytt rom.

       

   

Et sted for kjærlighet

Jeg håper at dette dagsenteret kan fortsette å være et sted hvor barn som kommer fra vanskelige forhold kan bli møtt med kjærlighet og støtte, og hvor de får mulighet til å utvikle seg i trygge omgivelser.

Samtidig håper jeg at befolkningen her i Ginnir skal kunne se Guds kjærlighet for de som er lengst nede på rangstigen gjennom det arbeidet de ansatte på dagsenteret gjør. 


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.