Ny regionleder i sør

Foto:Ellen Sørlien

Livar Veggeland er tilsatt som ny regionleder i NLM region sør. – Jeg gleder meg til å treffe flere av de mange engasjerte misjonsvennene som er med og driver arbeidet i regionen, sier han.

Regionstyret i NLM region sør gjorde vedtak om ansettelse av Livar Veggeland i sitt møte i midten av oktober, under forutsetning av hovedstyrets (HS) godkjenning. Den godkjenningen ble gjort under Hovedstyrets møte siste helga i oktober.

   

Takknemlig for engasjement

– Jeg er ydmyk og takknemlig for den store oppgaven jeg har fått, med å lede arbeidet her i NLM region sør, sier Veggeland. – Noe av det jeg ser mest frem til den neste tiden er å treffe flere av de mange engasjerte misjonsvennene som er med og driver arbeidet i regionen. Det er virkelig mange som legger ned en stor innsats i vår vidstrakte region for at både store og små skal bli bedre kjent med Jesus.

  

Samfunnet har endret seg

Veggeland er opptatt av at vi i dag på mange måter lever i en veldig ny tid.

– De siste tiårene har forandret samfunnet vårt på veldig mange måter, også åndelig sett. Det er noe som også får konsekvenser for arbeidet vårt, og for hvordan vi skal legge det opp for å nå nye mennesker med budskapet om Jesus. Jeg tror vi som kristne i Norge har kommet for langt over på defensiven de siste årene. Vi trenger en større frimodighet. Inn i det må jeg, må vi, huske hvem det er vi jobber på lag med, hvem det er vi går sammen med: Kongen over alle konger, presidenter og andre krefter i verden. Det er i alle fall Ikke noe som gir oss en større grunn til å gå nye tider i møte, med både mot og frimodighet, enn akkurat det, fastslår Veggeland.

    

Omleggingsprosess

Regionstyreleder Kristen Salmelid uttrykker takknemlighet over ansettelsen på denne måten:

 – Regionstyret er glad for at vi nå har fått på plass vår nye regionleder og ønsker Livar Veggeland all Guds gode velsignelse i tjenesten, sier han. – Regionen er nå i startgropen for en viktig, nødvendig og kanskje krevende omleggingsprosess for arbeidet videre. Jeg håper og tror at misjonsfolket tar godt imot Livar og omslutter han og kona Ingvild i bønn.

  

Veggeland har siden 1. september vært konstituert regionleder i Region sør. Fra og med 1. januar 2019 går han over i fast stilling som regionleder. Han overtar etter Eivind Jåtun, som fra 1. september gikk inn i stillingen som regionleder for NLM utland med fokus på Nord-Afrika, Sentral-Asia og Mongolia.

Livar Veggeland (34) kommer fra Kvinesdal, men bor nå i Kristiansand. Han har blant annet bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.