Misjons-team som pensum

Årets misjonsteam planlegger turen. Joseph Lu til høyre. 

Joseph Lu er en dynamisk mann. Han setter i gang ting for Guds rike. I mer enn 20 år har han investert mye av sin energi ved China Lutheran Seminary (CLS) på Taiwan. 

Joseph Lu har hatt mange posisjoner, alt etter hva seminaret har hatt behov for. Med bakgrunn som manager i et stort kjøpesenter, teologistudier og doktorgrad i missiologi har han mye å bidra med.

  

Der hjertet banker mest

Men nå er han der hvor hjertet banker aller mest: Han er leder for CLS sitt misjonssenter. Han er også pådriveren for en spesiell ordning: Alle CLS-studenter må i løpet av studietiden delta på minst ett misjonsteam.

Det kan være alt fra å reise til et område helt uten kirke på Taiwan, til et hjelpeprosjekt i Myanmar, evangelisering blant kinesiske minoritetsgrupper i Thailand eller støtte til menigheter i Kina.

Også i år skal en gruppe på tur, og turen går til Kina. I fem dager skal de besøke en lokal kirke og bli kjent med situasjonen og utfordringer der, og i fem dager blir det oppdagelsestur i et av områdene i Kina med en muslimsk befolkning.

  

Varige resultater

Joseph Lu er opptatt av at slike korttidsengasjement gir varige resultater. Han sier:

– Hovedsaken er at studentene fra Taiwan lærer noen viktige prinsipper om det å drive misjon; å bli kjent med partnerkirken og å la de bestemme behovet, å satse på langsiktige kontakter, å åpne øynene for andre kulturer og å møte andre kulturer og religioner med respekt og viljen til å lære. Å drive misjon kultur-sensitivt.
 
– Når studentene tar dette med i sine menigheter, kommer det til å bety mye for den voksende taiwanesiske misjonsbevegelsen, avslutter han.

  

Må ordne det meste selv

Studenten lærer seg også helt praktiske ting og opplever slik noen av utfordringene en misjonær møter.

De må få penger fra støttegrupper, de må presentere planen i menighetene, de må skrive bønnebrev og etterpå lage en presentasjon om reisen. De må selv sette opp budsjett og ta kontakt med samarbeidspartnerne osv. Kort sagt: de må ordne det meste selv.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.