> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Lunde overtar Sambåndet forlagLunde overtar Sambåndet forlag

Forlagssjef Tom Teien. Foto: Narve Jonas Nystøyl

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

Lunde Forlag AS og Sambåndet Forlag AS har nå fusjonert. I praksis betyr det at Sambåndet forlag kommer inn under Lunde Forlag AS, og at Indremisjonsforbundet (ImF) blir deleiere av Lunde Forlag AS. Avtalen ble signert mandag 19. november.

− Vi tenker at dette vil gi oss en bredere plattform, med tanke på Sambåndets forankring i ImF, sier Tom Teien, forlagssjef i Lunde Forlag AS . – Vi ønsker å videreføre Sambåndet som et eget forlagsnavn, siden det har en lang historikk, understreker han. 

Med andre ord vil Sambåndet forlag beholde navnet sitt, men eies av Lunde Forlag AS - på lik linje med Lunde, Luther, og Veritas forlag, som alle hører inn under Lunde Forlag AS.

  

Står sterkere sammen

− Hvorfor samler dere så mange forlagsnavn under ett selskap?

Det kristne bokmarkedet er ikke så stort, så det er meningsfullt at vi slår oss sammen og blir større. Da står vi sterkere og får et bredere nedslagsfelt, svarer Teien.

Med fusjonen overtar Lunde driften, navnet, varelageret og historikken til Sambåndet forlag, og vil drive forlaget videre med sine egne ansatte. Samtidig overtar ImF 15 % av aksjene i Lunde Forlag AS, slik at de også får en representant i styret. Da står NLM for 70 % av eierskapet av Lunde Forlag AS, mens Normisjon og ImF eier 15 % hver.

− Vi håper ImF vil føle på eierskap til forlaget. Verdiene deres lever videre, men i et annet hus. De har mange sterke forfatternavn iblant seg, og det er interessant for oss å jobbe videre med dem. Vi håper også å få kontakt med nye forfattere med tilknytning til ImF, sier Teien.

  

Ikke økonomisk gevinst

Selve overføringen kommer til å skje innen årsskiftet. Forlagssjefen er fornøyd med å få ImF med på laget framover, selv om ikke den økonomiske gevinsten blir stor.

− Sambåndet forlag har vært små de siste årene, så fusjonen vil nok ikke gi en ­boost i omsetning, men profilen deres og eierskapet er verdifullt for oss. Vi er glade for å nå ha tre lutherske organisasjoner bak oss, avslutter han.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.