> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Konferanse avbrutt av politietKonferanse avbrutt av politiet

Ill.foto: Pixabay.com

Nylig ble en konferanse i regi av NLMs samarbeidsorganisasjon i Nord-Afrika stengt ned av politiet. Flere av NLMs utsendinger var til stede. – Politiet mistenkte at fasilitetene skulle brukes til ulovlig religiøs aktivitet, forklarer Eivind Jåtun, regionleder i NLM for Nord-Afrika.

Konferansen som ble stengt var en samling for arbeidere i samarbeidsorganisasjonen og andre inviterte aktører, hvor fokus lå på styrking av rutiner for regnskapsføring og budsjettoppfølging.

– Det har vært gjennomført tilsvarende samlinger i en årrekke uten noen problemer. Ledelsen i organisasjonen gikk i dialog med politiet, men det viste seg umulig å reversere vedtaket. Konferansen ble derfor avbrutt og deltakerne måtte vende hjem, forklarer Jåtun.

    

Viktig påminnelse

– Opplevde misjonærene dette som ubehagelig?

– Politiets innblanding kom svært uventet, men det hele gikk veldig rolig for seg, og ingen av de tilstedeværende opplevde situasjonen som truende, svarer Jåtun.

Han sier at episoden har tjent som en viktig påminnelse om at det ikke er enkelt å drive kristen virksomhet i det aktuelle landet.  

– Vår samarbeidsorganisasjon vil nå gå gjennom sine rutiner for å undersøke om det finnes formelle prosedyrer for å få tillatelse til å arrangere denne formen for jobbkonferanser i framtiden.

   

Påvirker ikke arbeidet

NLM er involvert i ulike bistandsprosjekter sammen med samarbeidsorganisasjonen. Disse går sin gang, og det er liten grunn til å frykte at de vil bli stoppet.

– Vær med og be for våre utsendinger og for lokale kristne i det aktuelle landet, om gode og forutsigbare arbeidsvilkår, og om trygghet og frimodighet til å leve sitt kristne vitnesbyrd ute blant folket, sier Jåtun.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.