> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Identitetsløse Shen Aini fikk skolegangIdentitetsløse Shen Aini fikk skolegang

Ill.foto: Unsplash

Fordi foreldrene ikke hadde registrert ham, var Shen Aini i praksis identitetsløs. Men etter flere års innsats fra NLMs lokale partner fikk han endelig begynne på skolen.

Hukou(户口), det kinesiske systemet for bostedskontroll, er en form for folkeregister. Hvor man er registrert avgjør hvor man får velferdsgoder og rettigheter, som for eksempel skole og helse.

Men første steg er at man har hukou, at foreldrene har registrert barnet sitt. Hvis man ikke er registrert, er man i praksis identitetsløs.

Noen har født for mange barn og vil ikke ta boten ved å registrere barnet. Andre har fått barnet uten å være gift og kan ikke registrere barnet. Og noen tar seg bare ikke bryet med å registrere.

    

Shen Ainis forsinkede skolestart

I et av områdene vi jobber i hadde vår lokale partner i 2016 en opptelling på hvor mange barn det var i området som ikke hadde hukou. Tallet var 194.

Ett av disse barna var Shen Aini. Faren bodde et annet sted i provinsen og var ikke interessert i å komme tilbake og registrere barnet sitt, og moren hadde egne utfordringer og klarte ikke ta seg av Shen Aini. Han ble derfor overlatt til grandtanten, og moren stakk også av.

I flere år jobbet vår partner med å få Shen Aini inn på skolen. Men det var ikke før han var ni år gammel at han fikk begynne i første klasse, for da gikk rektor med på å omgå systemet og ta ham inn.

     

Stor endring

I dag er Shen Aini 14 år og går i femte klasse. Grandtanten som passer Shen Aini var en av deltakerne i et fokusgruppeintervju under midtevalueringen av «Forlatte barn»-prosjektet.

På spørsmål om å vurdere, på en skala fra 1-10, hvor stor endring hun hadde sett i barnet, ga grandtanten en soleklar 10-er. Han var nå en veldig glad gutt som stortrivdes på skolen.

     

Gjennombrudd

Hva så med Shen Ainis hukou? Vår lokale partner foreslo for kommunen at alle barn skulle få hukou. Det skulle være et slags amnesti, hvor alle barn skulle få hukou, og ingen skulle få bøter.

Kommunen gikk med på forslaget, og i 2016 fikk 175 av de 194 barna identitetspapirer og har dermed rettigheter til skole og velferd.

Shen Aini var en av disse, og han kan nå lovlig gå videre på mellomskolen (ungdomsskolen).

Vi takker Gud for dette gjennombruddet. Be gjerne om at den positive utviklingen må fortsette, så flere barn uten hukou – også i andre områder – kan få muligheten til skolegang!


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.