> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Første personalsamling for...Første personalsamling for grunnskoleansatte

Foto: Torleif Belck-Olsen

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Sidsel Høland Olausson. Foto: privat

– Det var veldig god stemning, og vi har inntrykk av at deltakerne satte stor pris på å treffe folk som jobber med det samme som de selv gjør, sier skolerådgiver Sidsel Høland Olausson i NLM Norge.

   

Torsdag 15. november – første formiddagen – holdt Grete Sørensen Vaaland, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, foredrag om skolens arbeid med mobbing. Andre dagen tok tidligere rektor ved Danielsen videregående skole, Lars Johan Danielsen, opp spørsmålet «Hvorfor trenger Norge kristne friskoler i dag?»

Og mot slutten av personalsamlingen karakteriserte leder NLM ung Hans Kristian Skaar de ansattes oppgave som «Verdens viktigste jobb».

     

Fellesskap og forståelse

Bjarne Kvam, førstelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen, Bergen og Øyvind Åsland, generalsekretær i NLM, deltok også. Det var bibeltime ved Magne Birkedal, forkynner i NLM, og konsert ved Tryggheim Strand og Morten Samelsen.

– Tema om skoleutvikling og om grunnlaget og målet for kristne skoler er viktige å ta opp. Og i tillegg er det godt at det blir skapt fellesskap og forståelse for det vi står sammen om i dette arbeidet, sier Sidsel Høland Olausson.

  

Val har fått ja

Deltakerne på personalsamlingen representerte Tryggheim Forus, Sandnes, Tryggheim Strand, Tau, Tryggheim ungdomsskole, Nærbø, Drottningborg ungdomsskole, Grimstad og Nordborg ungdomsskole, Finnsnes. Til sammen har disse skolene 703 elever. NLM er også medeier i syv grunnskoler som ikke var med denne gangen.

En fersk nyhet er at Val på Kolvereid har fått ja på søknaden om å etablere grunnskole for inntil 75 elever fra første til tiende klasse. Skolen vil åpne dørene i august 2019.

   


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.