Et samfunn i endring

"Siste nytt" i leke-dingser, for både barn og voksne! Foto: privat

I Kina kan det føles som om samfunnsendringene kommer plutselig og i flokk, men mye vil ha mer uansett hvor i verden man bor. Hvordan kan livene våre vitne om Jesus når vi ser at naboen har mer enn oss?

Vi er alle kjent med endring i livet. Selv går vi gjennom mange forandringer hvert år. Slik er vel livet med små barn. I høst har vi, for eksempel, plutselig to skolebarn.

    

Store forandringer

Noen forandringer er gode, andre er slitsomme eller vonde. Forskjellen mellom Norge og Kina, der vi bor, er at her virker det som om forandringer kommer helt plutselig og mange samtidig.

Nye bygninger popper opp og gamle (dvs. ti til tjue år) blir revet. Folk som vokste opp på landsbygda blir flyttet inn i blokkleiligheter. De som besøkte oss for tre år siden vil kjenne igjen deler av omgivelsene, mens mye er helt annerledes nå.

  

Ikke strøm og vann

Vår tidligere hushjelp hadde for fire år siden ikke strøm i huset og heller ikke innlagt vann. Dette fikk de ordnet seg i vinter. Det som er vanskelig for oss å forstå er at selv uten strøm hadde de TV og smart-telefoner. Hushjelpa kunne hverken lese eller skrive, men hun klarte å finne ut av smarttelefonen. I stedet for å skrive meldinger sendte hun talemeldinger til oss, og vi kunne kommunisere!

Kineserne velger annerledes, og vi vil aldri fullt ut forstå hverandre. Vi må akseptere at vi er forskjellige. Mens vi med vår bakgrunn ville ha fokusert på å få pusset opp et nedslitt bad og kjøkken i boligen, så velger de heller å legge masse penger i en diger TV.

  

Noe som er felles

Noe som er likt i øst og vest er vår «have-syke». «Mye vil ha mer», «koste hva det koste vil». Vi vil ha vakre hjem, de nyeste «dingsene». Vi vil henge med. Hvis naboen har fått noe nytt, vil vi også ha det.

Bibelen advarer mot kjærlighet til «Mammon». Alt vi har, er gitt oss av vår Himmelsk Far. Hvordan kan vi lære oss å være taknemlige for det vi har, og disponere vår rikdom på en god måte?

  

Hvordan vitne?

Hvordan kan livene våre vitne om Jesus når vi står i forandringer, når vi ser at naboen har mer enn oss? En sang av Lina Sandell har vært til stor hjelp for meg den siste tida. I andre verset av sangen «Gjør det lille du kan», står det i original-versjonen: «Är det uppdrag du fått än så ringa i sej, o, var nöjd att han gav det åt dej!».

Det jeg mener er at vi må ta ett steg om gangen. Hvis vi løfter blikket og tenker på de store spørsmålene i livet, blir vi mindre opptatt med hva vi ikke har, hva naboen får til, eller hvilke fokus andre har. Dersom vi hviler i budskapet fra vår Himmelske Far, vil vi erfare velsignelsene han vil gi oss – og oppdage at hans nåde holder – også i tider med forandring. Vil du være sammen med oss å be om at vi blir minnet om dette?


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.