En god tradisjon

Foto: Per Gunvald Haaland

Noen tradisjoner er verdt å ta vare på. Som det månedlige bønnemøtet for menighetsansatte i NLMs samarbeidskirke i Hong Kong. 15–20 medarbeidere bygger fellesskap gjennom forkynnelse av Guds ord, deling av bønneemner og bønn for hverandre. 

Formen er enkel. Ledelsen går på omgang mellom menighetene, og vi begynner med andakt.

  

Befaling og løfte

Denne gangen er det pastor Jessica Wong som forkynner fra Josvas bok, kapittel 1. Gud både befaler og han gir løfter. Jessica forteller fra erfaringer med oppstart av ny menighet for nesten 15 år siden.

For noen år tilbake opplevde hun selv store utfordringer da hun ble kreftsyk. Bivirkninger av behandlingen har ført til at hun ikke kan ha en fulltidsjobb. Hva er Guds plan med det? For henne ble det en sterk påminnelse om at grunnlaget for menigheten ikke er henne eller andre medarbeidere, men Kristus selv.

  

Mange bønneemner

Etter andakten er det åpent for alle å dele informasjon og bønneemner.

– Vær med å be for to begravelser de neste ukene. Husk også å be om at vi trenger en ansatt til.

– Be for retreaten vi skal ha for lederne i menigheten. Takk for foreldre gruppa som er startet opp i barnehagen. Be om at vi får ei stabil gruppe.

– Be for en eldre mann i menigheten som har fått kreft. Han er nettopp døpt. Kona har bedt for ham i alle år.

– Vi skulle hatt flere frivillige ledere i gruppene våre.

  

Disse og mange andre bønneemner blir delt. Så er det bønn i grupper. Da er det mulig å spørre litt mer etter eller å dele mer personlige ting.

Etter bønnen er det felles "dim sum"-lunsj på restauranten på andre siden av gata. En ikke uvesentlig del av fellesskapet!

     

Styrke og oppmuntring

Bønnemøtet for medarbeiderne er verdifullt. Ikke på grunn av tradisjon, men fordi fellesskapet styrker og gir oppmuntring i travle og utfordrende dager i tjenesten.

  

SE HER FOR FLERE ARTIKLER FRA STOR-KINA


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.