> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Datteren sa sitt første ordDatteren sa sitt første ord

Ill.foto: Pexels.com

En kinesisk far med to funksjonshemmede barn gikk på kurs om barneoppdragelse i regi av NLM. Det forandret alt for både ham og familien.

I Kina er ett av fem barn helt eller delvis forlatt av foreldrene sine. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide.  

NLM driver derfor «Forlatte barn»-prosjektet, hvor vi i samarbeid med myndighetene i landet arbeider for å bedre barnas hverdag.

     

Små endringer kan forandre familier

Gjennom Program for foreldreveiledning får omsorgspersoner kursing i hvordan man kan oppdra barn gjennom dialog. De lærer også hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg. 

I fjor arrangerte «Forlatte barn»-prosjektet blant annet et slikt kurs i Kunming hvor alle foreldrene som deltok hadde funksjonshemmede barn.

En av fedrene fortalte etterpå en gripende historie om den positive effekten kurset hadde hatt på familien hans.

    

Sluttet å slå barna

Faren, som har to psykisk utviklingshemmede barn, måtte sykle i en og en halv time hver vei for å delta på kurset. Til tross for svært lange arbeidsdager, prioriterte han å delta på alle de åtte kurskveldene. 

Den siste kurskvelden fortalte mannen rørt om endringene han hadde sett hos den eldste datteren.

Tidligere hadde han slått barna når de gjorde feil, men den første kurskvelden lærte han at alle barn fortjener respekt. Dette traff ham dypt og minnet ham om hans egen barndom, og han lovte seg selv å slutte å slå barna.

I løpet av de neste to ukene oppdaget han at barna gradvis begynte å ville tilbringe tid med ham. De ville ikke engang legge seg før faren kom hjem fra arbeidet, selv om det var langt på natt.

       

Hennes første ord

Det var disse endringene som fikk ham til å fortsette å gå på samlingene, og gradvis lærte han seg mer om hvordan han kunne hjelpe barna å utvikle evnene sine.

Og en dag fikk han oppleve det store: Datteren, som ikke kunne snakke, pekte på et kålhode og lagde en lyd som minnet om det kinesiske navnet på planten. Han var i sjokk og trodde ikke at det kunne stemme – men så gjentok hun ordet igjen og igjen.

Faren gråt. Selv om uttalen fremdeles ikke var helt på plass, hadde hun snakket for første gang!

– Jeg vil fortelle alle jeg møter om hva disse kursene har betydd for meg og barna mine, avsluttet han.

   

Gi en gave

Vil du støtte NLMs arbeid for å hjelpe utsatte og forlatte barn i Kina?


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.