> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region vest / Nyheter / Velkommen til Bibelhelg på Innvik...Velkommen til Bibelhelg på Innvik 29.-30. september

Talere: Helga og Arnfinn Røyland

Sangere: Ingunn og Alv Magnus Tysse

Program:
Laurdag  kl. 13.00: Middag
               kl. 14.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
               kl. 15.00: Ettermiddagskaffi
               kl. 16.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
               kl. 18.30: Kveldsmat
               kl. 19.30: Misjonsmøte. Helga Røyland. Glimt fra Kenya. Minikonsert med Ingunn og Alv Magnus Tysse. Kaffe med noko attåt
Søndag   kl. 08.30-09.30: Frokost
               kl. 09.30: Bønesamling
               kl. 10.00: Nattverdsamling med andakt
               kl. 11.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
               kl. 12.30: Middag med avslutning
Pris: Heile helga kr. 950,- pr. person i dobbeltrom, 6-13 år kr. 600,-, 0-5 år gratis. Makspris pr.fam kr. 2600,-. Tilleg for enkeltrom kr. 200,-
Enkeltmåltid: Middag kr. 200,-, ettermiddagskaffe kr. 40,-, kvelds kr. 90,.-, frukost kr. 75,-
Frist for påmelding 21. september
Påmelding: www.nlm.no/leirvest


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.