> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region vest / Nyheter / Velkommen til Bibelhelg på Innvik...Velkommen til Bibelhelg på Innvik 29.-30. september

Talere: Helga og Arnfinn Røyland

Sangere: Ingunn og Alv Magnus Tysse

Program:
Laurdag  kl. 13.00: Middag
               kl. 14.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
               kl. 15.00: Ettermiddagskaffi
               kl. 16.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
               kl. 18.30: Kveldsmat
               kl. 19.30: Misjonsmøte. Helga Røyland. Glimt fra Kenya. Minikonsert med Ingunn og Alv Magnus Tysse. Kaffe med noko attåt
Søndag   kl. 08.30-09.30: Frokost
               kl. 09.30: Bønesamling
               kl. 10.00: Nattverdsamling med andakt
               kl. 11.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
               kl. 12.30: Middag med avslutning
Pris: Heile helga kr. 950,- pr. person i dobbeltrom, 6-13 år kr. 600,-, 0-5 år gratis. Makspris pr.fam kr. 2600,-. Tilleg for enkeltrom kr. 200,-
Enkeltmåltid: Middag kr. 200,-, ettermiddagskaffe kr. 40,-, kvelds kr. 90,.-, frukost kr. 75,-
Frist for påmelding 21. september
Påmelding: www.nlm.no/leirvest


Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.