> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region vest / Nyheter / NLM trenger ditt samtykkeNLM trenger ditt samtykke

Photo by Alexander Andrews on Unsplash

I forbindelse med ny personvernlov (GDPR), i henhold til EUs nye personforordning, trenger NLM og NLM ung ditt samtykke for å kunne sende deg relevant informasjon om misjonsarbeidet, aktiviteter og arrangementer.

Dette vil i praksis si at vi kun kan sende deg informasjon om kommende leirer, leirkalenderen og leirbrosjyrer dersom du aktivt har sagt Ja til det. Du kan enkelt melde fra om dette på denne linken: nlm.no/samtykke. Alternativt kan du gi beskjed til oss på epost: vest@nlm.no eller telefon 55 90 48 00.

Markedsføring av arrangementer

For alle som arrangerer leirer og andre samlinger vil de nye reglene medføre at man må tenke nytt rundt markedsføring. Antall personer som vi kan nå gjennom informasjonsmailer og -brev er færre enn tidligere, og dermed må vi alle bli flinkere til å ta i bruk andre kanaler.

Sosiale medier og personlig kontakt

NLM region vest sin facebookside og leiroversikten på nlm.no/leirvest oppdateres jevnlig i forhold til kommende arrangementer. For å nå personer som i utgangspunktet ikke er knyttet til organisasjonen vil nok den personlige kontakten med venner og kjente fortsatt være den viktigste måten å spre informasjon på. Vi vil derfor oppfordre den enkelte til å bruke det nettverket man har og invitere med nye til leirer og alt det andre flotte som arrangeres i regionen vår!

Dersom du har ideer til hvordan vi kan nå flere, så hører vi på regionkontoret gjerne fra deg!


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.