> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region vest / Nyheter / Inspirasjonshelg for kvinner i...Inspirasjonshelg for kvinner i Sætervika 14.-16. september 2018

Velkommen til ei helg med åndeleg og sosialt fellesskap.

Talarar for helga: Rita Aasen og Turid Toft Amenya

Bjørg Stormark og Torhild Stav Skare blir med og syng

Fredag 14. september:
17.30: Velkommen - innkvartering
18.00: Kveldsmat
19.00: Sætervikabasar for dei som vil være med på det
21.00: Samling og presentasjon

Lørdag 15. september
08.30: Bønnestund i hallen
09.00: Frukost
10.00: Tema: Løft blikket v/Rita
11.30: Misjonsvindauge: Løft blikket utover, v/Turid m.fl.
13.00: Lunsj
15.30: Kaffi
16.00: Poesistund v/Rita
18.00: Misjonsfest m/middag, v/Turid

Søndag 16. september
08.30: Bønnestund
09.00: Frukost
10.00: Tema: Løft blikket v/Rita
11.30: Nattverdsamling v/Turid
13.00: Middag og avslutning

Pris for helga kr. 1500,-
Tillegg for einerom kr. 400,- (avgrensa antal)
Enkeltmåltid må meldast til Sætervika på førehand, og betales i Sætervika.

Påmelding: www.nlm.no/leirvest


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.