> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region vest / Nyheter / Høstleirer i Sætervika, Skilbrei og...Høstleirer i Sætervika, Skilbrei og på Lyngmo

Denne høsten arrangerer Norsk Luthersk Misjonssamband mange leirer for barn og ungdom i Hordaland, Sogn og Fjordane

Her har vi spennende bibelundervisning tilpasset aldersgruppen - God og variert mat - Gode opplevelser med aktiviteter, lek og moro

SÆTERVIKA, Tysse i Samnanger
05.-07.10      2Be Høst          8. klasse +
08.-10.10      Maksleir Høst    2.-4. klasse
12.-14.10      Tweensleir Høst 5.-7. klasse
23.-25.11      Adventsleir I      Familie
30.11-02.12  Adventsleir II     Familie
29.12-01.01  Nyttårsleir         9. klasse +        
For meir info, priser og påmelding: www.nlm.no/leirvest

SKILBREI, Sunnfjord
19.-21.10     2.-4. klasseleir       
02.-04.11     5.-7. klasseleir       
 16.-18.11    Tabu                8. klasse +
For meir info, priser og påmelding: www.nlm.no/leirvest

LYNGMO, Hafslo i Sogn
21.-23.09     Høstleir           2.-4. klasse
05.-07.10     Høstleir           4.-7. klasse
19.-21.10     Høstleir           7.-10. klasse
02.-04.11     16:30 leir
For meir info, priser og påmelding: www.lyngmoinfo.com


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.