Region vest

Er du klar for årets happening for deg som går i 9. klasse og opp til og med 3. klasse på videregående

Bjarte Leithaug blir med.

Vi ønsker å takke deg for den innsatsen du gjør som frivillig og inviterer deg til frivilligfest!

Torsdag, 27.september blir det Respons-innsamlingsaksjon på pTro. Skru på radioen og gled deg til interessante intervjuer, musikk og premier hele dagen.

Denne høsten arrangerer Norsk Luthersk Misjonssamband mange leirer for barn og ungdom i Hordaland, Sogn og Fjordane

Fredag 14. september kl. 19.00 vært det stor basar i Sætervika. Inntekten går til leirplassen

Talere: Helga og Arnfinn Røyland

Sangere: Ingunn og Alv Magnus Tysse

I forbindelse med ny personvernlov (GDPR), i henhold til EUs nye personforordning, trenger NLM og NLM ung ditt samtykke for å kunne sende deg relevant informasjon om misjonsarbeidet, aktiviteter og arrangementer.

Kontoret er stengt i uke 27, 28 og 29

Velkommen til ei helg med åndeleg og sosialt fellesskap.

Talarar for helga: Rita Aasen og Turid Toft Amenya

Bjørg Stormark og Torhild Stav Skare blir med og syng

Frå 1. august 2018 er Asbjørn Froli Haugstvedt tilsett som ny styrar Løveparken barnehage på Straume på Sotra.

Har du planer for sommeren. Norsk Luthersk Misjonssamband arrangerer leirer for barn og unge både i Hordaland, Sogn og Fjordane. Spennende bibelundervisning tilpasset aldersgruppen - God og variert mat - Gode opplevelser med aktiviteter, lek og moro


Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.