> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Veiledning / Artikler / Når djevelens ånd og tidens ånd...Når djevelens ånd og tidens ånd inntar de kristnes forsamlinger, hjem og hjerter

Mikkel Vigilius er redaktør av tidsskriftet "Nyt Liv"

I Danmark er det et tidsskrift som heter «Nyt Liv». Redaktøren for dette tidsskriftet, Mikkel Vigilius, skrev i nr. 02.13 artikkelen "Djevelens ånd og tidens ånd". Denne vil jeg be deg ta tid til å lese.

Slik som Gud bruker mennesker til å bringe frelsesbudskapet ut over jord, ja slik bruker djevelen mennesker for å røve, ødelegge og myrde Livet i den troende. Dette belyser artikkelen til Vigilius. Kunne denne artikkelen bli et vekkerop inn i våre liv og føre til omvendelse til Gud og hans Ord.

Klikk på linken under og hjelp gjerne til med å linke dette budskapet videre, også til ungdom! Bla deg fram til side 3 i tidsskriftet som du finner i linken. 

http://www.nytliv.dk/downloads/2_2013.pdf

 


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.