> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Veiledning / Artikler / Å tenke og tale som Guds ordÅ tenke og tale som Guds ord

Regionleder Hans Bergane hadde 6. juli en artikkel i Dagen om å tenke og tale som Guds ord. Du kan lese artikkelen her.

Vi gjør vel i å grunne på Guds Ord. Vi mennesker har så mange tanker og meninger. Tankene våre blir påvirket av denne verden og vårt eget fordervede kjød. Dette kommer vi ikke fra, enten vi er kjent som evangelisten som har stått i vekkelse, regionlederen med de mange gode meninger eller generalsekretæren som endelig sitter «på toppen».

Hør på meg! sier Herren. (Jes.55) Vi trenger til å lytte til Guds tanker og øves i å tenke dem. De er ofte annerledes enn våre, og i alle fall annerledes en verdens tankegang.

 

Den kristne tro er en lære. En lære som fører mennesket til Kristus. Derfor sies det «...lydige mot den læreform dere er overgitt til.» (Rom. 6,17b). Det er altså en bestemt lære vi skal gi akt på, «Kristi lære» (2. Joh. 9). Kristus er Guds Ord.

Hva er Guds tanker om baktalelse? Hva er Guds tanker om gjengifte? Hva er Guds tanker om å leve et liv i luksus og overflod når samtidig mennesker dør i sult? Hør på meg! sier Herren.

Når vi skal finne ut hva Gud tenker om f.eks. lære- og hyrdetjeneste, må vi gå til hans Ord for å høre hva han sier om det. Har Herren i sitt ord sagt at lære- og hyrdetjenesten kun skal innehas av èn toppleder i «systemet vårt»? Hva sier Herren om hvem som kan inneha en slik tjeneste?

Stol ikke blindt på oss som er satt inn i stillinger som predikanter og ledere. Hør på Herren først og fremst. Gransk selv i skriftene og øv deg i å tenke og tale som Guds Ord. Du må selv inn i denne nærkontakten med Guds ord. Det holder ikke på dommens dag å si at du var enig med den flotte kristenlederen og delte hans meninger om ditt eller datt. Tenk om han leder deg feil!

 

Mange av oss «kristelige» som lever i Norge i dag har lært oss å holde Guds ord og hans tanker på avstand, ja ignorere dem. Vi er ikke villige til å lide for Kristi skyld ved å hevde noe som er politisk ukorrekt. Vi velger heller synden og å lytte til djevelen, som sier «har Gud virkelig sagt?». Den veien ender i fortapelsen.

Min venn! Herren kaller deg og meg inn i et forhold til sitt ord som gjør at livet vårt vitner om at Han er sannheten!

«Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. (Jes. 55,3a)

«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren» (Jes. 55,7a)

 

Det er ydmykende å bli avslørt som en synder som trenger å vende om.  Det å måtte bekjenne for Gud og mennesker at man har tenkt, talt og levd galt koster for mye for mange. Man fortsetter med gudsdyrkelsen, men omvendelsen og ny kurs i livet uteblir selv om man har å gjøre med en Gud «som gjerne vil forlate alt.» (Jes. 55,7b).

 


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.