Artikler

Regionstyret har drøftet hvordan vi skal forholde oss til Den norske kirke (Dnk) nå når kirkemøtet etter all sannsynlighet godkjenner vigsel for likekjønnede par. Spørsmålet berører både vårt personlige medlemskap til kirken, og hvordan våre forsamlinger og misjonslag skal forholde seg til samarbeid der de ansvarlige står for et syn i strid med Skrift og bekjennelse.

Regionstyret har drøftet spørsmål knyttet til noen aktuelle åndsstrømninger som vår region har vært berørt av den siste tiden. I den forbindelse har styret forfattet et notat om dette.

Vi blir frelst av nåde, ikke av bud og lov. Vi roser av Kristi kors, ikke av budene (Gal 6,14). Og likevel er Guds bud gode. Også den som er frelst av nåde skal høre og lyde Guds bud.

En velment respekt for religionen finner noe vakkert og nyttig i alle deler av Bibelen. Kristus er jo så kjærlig, Salmene så vakre, bibelhistorien så fengslende og budene så gode for moral og livsførsel. Alt er vakkert og alt er nyttig, - på avstand.

Gud bruker sin Lov på minst tre litt ulike måter. “Lovens første bruk” handler om hva Gud har bestemt for alle mennesker til alle tider. Det er kjøreregler for samfunnet. “Du skal ikke slå i hjel!”. “Du skal ikke stjele!”. “Du skal ikke lyve!”.

Gud har gitt oss en stor bok. Bibelen er på 1350 sider. Gud har delt mye med oss, også i ord. Vi kan gjennom Bibelen vite masse om det som ellers hadde vært hans hemmeligheter: både om skapelsen, historien vår, fremtiden vår og om sine bud og ønsker for oss.

I skrivende stund (10. januar) raser det en debatt i avisen Dagen mellom noen som er for Bill Johnsen og hans menighet, og noen som er skeptiske til læren i denne menigheten. Hvem vinner denne debatten?

I 4 Mos 21:5-9 møter vi en liten fortelling om Israelsfolket i ørkenen. Som så mange andre ganger retter de sin anklagende pekefinger mot Gud. Deres synd får sin straff. Gud sender serafslanger med død i giftkjertlene.

Det fortelles om den suksessrike og styrtrike amerikanske jernmagnaten Andrew Carnegie at han tidlig i sin karriere skrev et lite dagboknotat til seg selv. Der skriver han: “Mennesket må ha en avgud. Opphopning av rikdom er en av de verste former for avgudsdyrkelse”. Han var veldig klar over farene ved å gi Mammon makt i livet.

I Apg 17 leser vi om Paulus i Aten. Da han kom til Aten oppdaget han til sin store forskrekkelse av byen var full av avgudsbilder (Apg 17:16). Man antar at byen på Paulus’ tid hadde 30 000 gudestatuer og 10 000 innbyggere.

“Mennesket er en avgudsfabrikk”, skrev reformator Jean Calvin på 1500-tallet. Lite har forandret seg siden da.

Jesus er Gud, og han måtte være det for å kunne være vår frelser. Men han kunne ikke bare være det.

I Johannesevangeliets kapittel 1 presenterer Johannes Jesus. Og det er vanskelig å komme forbi at vi har å gjøre med én som langt overgår det som har med det rent menneskelige å gjøre, én som til og med står over englene.

Det nærmer seg jul. Vi skal feire at Jesus ble født til jorden, slik kristne har gjort i ca 2000 år. Hvem var han egentlig, han som kom?

Er det noe som preger vårt samfunn og oss som lever i 2013, så er det det at vi ikke vil forplikte oss på eller til noe. Vi vil være «fri». Fri til å leve slik det passer best for oss selv.

En gang i året settes hele Norge på hodet i det som er årets største høytidsfeiring. Det er ikke mange nordmenns om ikke feirer Jul og slik sett er vi altså (nesten) alle med på å feire en jomfrufødsel som angivelig fant sted for vel 2000 år siden.

Det er mye forskjellig som kan få meg i julestemning.

Noe av det jeg er urolig for er at NLM skal bli et topptungt, gjennomorganisert innsamlingsapparat som prøver å piske et misjonssinn og et disippelliv inn i folket som samles til møte eller ”trening”.

Kjenner du Jesus som ditt «hvilested»? Er dette hvilens sted det eneste du har satt ditt håp til?

Når man lever i et avkristnet land der det er få vekkelser som Gud er opphavet til, kan det være rikt å møte sanne vekkelsesbærere fra andre deler av verden.


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.